Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tham gia - Slide 2

 • Trang tham gia - Slide 1

Việc làm

Tuyển Chuyên gia hỗ trợ lập kế hoạch và Đánh giá khảo sát phát triển sinh kế bền vững theo hướng nông nghiệp hữu cơ và phát triển DLCĐ tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, Cà Mau

02. 02. 2023 Việc làm

Trong khuôn khổ dự án: Tăng cường bình đẳng giới và đầu tư kinh doanh nông nghiệp có trách nhiệm trong chuỗi giá trị Tôm/ gạo tại Việt Nam” (GRAISEA 2.0) pha mở rộng, MCD phối hợp với đối tác tổ chức hoạt động “Đánh giá khảo sát phát triển sinh kế bền vững theo hướng nông nghiệp hữu cơ và phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, chúng tôi tìm kiếm nhóm chuyên gia với những nội dung chi tiết như sau:

1.Mục tiêu

Đánh giá khảo sát phát triển sinh kế bền vững theo hướng nông nghiệp hữu cơ và phát triển DLCĐ tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau” hướng đến các mục tiêu chung gồm:

 • Hỗ trợ tăng cường năng lực cho nhóm sản xuất quy mô nhỏ trong đó có phụ nữ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn lực phát triển sinh kế bền vững thích ứng BĐKH.
 • Đánh giá tiềm năng lợi thế, cơ hội và thách thức để xây dựng Làng nông nghiệp hữu cơ và du lịch cộng đồng của xã Trí Lực; sự tham gia của tổ các tổ nhóm cộng đồng và liên kết với Doanh Nghiệp.
 • Hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển vùng sản xuất NN hữu cơ và DLCĐ phù hợp với mục tiêu và chương trình của UBND huyện Thới Bình và UBND xã Trí Lực, đề xuất vai trò của các bên tham gia hỗ trợ và phối hợp.

2. Nội dung hoạt động và phạm vi công việc

-Thời gian thực hiện: Tháng 02-04/2023

-Địa điểm thực hiện: xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau

-Phạm vi công việc:

 • Nghiên cứu đề cương công việc hoạt động của dự án;
 • Xây dựng đề cương khảo sát + bảng hỏi khảo sát
 • Khảo sát thực địa, đánh giá tiềm năng và thách thức của địa phương và thu thập số liệu quan trọng cho báo cáo
 • Tham gia trình bày tại cuộc họp tham vấn và chia sẻ kết quả tại cấp huyện
 • Hoàn thiện báo cáo Đề cương phát triển Làng du lịch nông nghiệp xã Trí Lực sau hội thảo tham vấn và báo cáo hoạt động theo quy định của MCD

3. Yêu cầu đối với tư vấn

Tư vấn cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

 • Tốt nghiệp một trong các lĩnh vực sau: sinh thái môi trường, du lịch, quản lý tài chính, quản trị kinh doanh hoặc các ngành nghề liên quan phát triển bền vững;
 • Có hiểu biết, kinh nghiệm về phát triển sinh kế bền vững trong các hoạt động sản xuất kinh doanh ở quy mô nhỏ và vừa.
 • Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan về tổ chức đào tạo/tập huấn kỹ thuật, đặc biệt là kinh nghiệm đào tạo cho cộng đồng.
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa.
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Cam kết và đáp ứng theo yêu cầu đúng thời hạn

4. Liên hệ

Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)

Địa chỉ: Phòng 3104, tòa nhà 34T, Trung hòa Nhân chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Ngọc Duyên – Cán bộ dự án

Email: nnduyen@mcdvietnam.org

Sdt: 0856 703 666

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh