Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang gioi thieu - slide 2

  • Trang gioi thieu - slide 1

Chặng đường phát triển

Năm 2003

MCD ra đời, thừa hưởng đội ngũ và kinh nghiệm của IMA Việt Nam. MCD là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận của Việt Nam và chính thức thành lập theo quyết định số 126/QĐ – HBVN của Hội Khoa học Kỹ thuật biển Việt Nam (VIMASTA), giấy phép đăng ký số A-088 do Bộ Khoa học và Công nghệ cấp.

phat trien to chuc

Năm 2000 – 2002

Liên minh Sinh vật biển Quốc tế (IMA), một tổ chức phi chính phủ quốc tế, tiền thân của MCD, thực hiện các dự án về bảo tồn sinh vật biển tại Việt Nam thông qua một văn phòng dự án. Các hoạt động tập trung vào: cải cách thương mại cá; bảo tồn rạn san hô sống không mang tính huỷ diệt; nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo tồn biển qua các hoạt động làm sạch bờ biển quốc tế và khởi xướng khái niệm khu bảo tồn biển do cộng đồng quản lý tại Việt Nam thông qua mô hình Rạn Trào tại Vạn Ninh, Khánh Hoà.

Hết năm 2002, IMA Việt Nam chuyển giao mô hình quản lý cộng đồng cho địa phương. Nhận thấy nhu cầu bảo tồn biển cần gắn với phát triển cộng đồng, IMA đã hỗ trợ ý tưởng chuyển đổi liên minh thành một tổ chức Việt Nam tiếp tục sự nghiệp bảo tồn biển nhưng gắn nhiều hơn với nhu cầu thực tế của cộng đồng tại Việt Nam.

Năm 2003 – 2005

MCD tiếp tục hỗ trợ triển khai mô hình Khu bảo tồn biển Rạn Trào do địa phương quản lý tại Vạn Ninh, Khánh Hoà và mở rộng địa bàn hoạt động ra khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thủy tại tỉnh Nam Định, khu đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế theo công ước Ramsar đầu tiên được công nhận tại Việt nam.

Tại Nam Định, ban đầu, với sự hỗ trợ của Quỹ McKnight (Mỹ), MCD triển khai mô hình quản lý thủy sản bền vững tại khu vực Vườn Quốc gia Xuân Thuỷ. Sau đó, với sự hỗ trợ của Quỹ các dự án nhỏ Cộng đồng Châu Âu, MCD giới thiệu và phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng như một sinh kế bổ sung tại khu vực này.

Năm 2006 – 2007

MCD nối tiếp các hoạt động triển khai các dự án ở hai địa bàn chính là Khánh Hòa và Nam Định và bước đầu phổ biến kinh nghiệm với các tỉnh Quảng Nam, Ninh Thuận ở miền Trung và Thái Bình ở miền Bắc. Mô hình quản lý rạn san hô dựa vào cộng đồng ở miền Trung và mô hình du lịch sinh thái – sinh kế mới tại khu vực đất ngập nước được phát triển cả về chiều sâu lẫn qui mô.

Cũng trong giai đoạn này, MCD tổ chức lại cơ cấu để phù hợp với định hướng chiến lược và qui mô hoạt động. Đặc biệt, MCD và Oxfam Novib đã cùng nhau mở rộng hợp tác với Cộng đồng châu Âu. Đồng thời, MCD bắt đầu quan tâm tới công tác ứng phó Biến đổi khí hậu cùng với các tổ chức khác.

Năm 2008

Dự án do Cộng đồng Châu Âu tài trợ đi vào hoạt động với thời hạn bốn năm, từ 2008 tới 2011, chính thức mở rộng địa bàn hỗ trợ của MCD tại hai vùng: duyên hải miền Trung và đồng bằng sông Hồng, trước mắt tập trung tại ba tỉnh Nam Định, Thái Bình, Khánh Hòa. MCD tiếp tục hoàn chỉnh và thể chế hóa mô hình Khu bảo tồn biển do địa phương quản lý và mô hình Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng tại các khu bảo vệ; cùng với đó là xây dựng mô hình cộng đồng hoạt động thủy sản bền vững tại các khu vực tác nghiệp của MCD.

Một vài thành tựu quan trọng trong năm 2008: Hoàn thiện và vận hành cơ cấu tổ chức mới của MCD, Lễ kỷ niệm “MCD 5 năm một chặng đường phát triển”; Hỗ trợ nâng cao vị thế pháp lý và chính thức thành lập “Khu bảo vệ Hệ sinh thái San hô Rạn Trào” tại Vạn Hưng (Khánh Hòa); Hỗ trợ điều phối lễ ra mắt và khởi động vận hành “Khu Dự trữ Sinh quyển Đồng bằng sông Hồng” tại thành phố Nam Định; Tham gia mạng lưới SEAFish và tổ chức thành công Hội thảo quốc gia và Hội thảo khu vực Đông Nam Á về “Phụ nữ trong hoạt động thủy sản”; Đồng sáng lập và tổ chức Hội thảo “Mạng lưới các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và biến đổi khí hậu”…

Năm 2008 – 2011

Giai đoạn này MCD được tổ chức theo chuyên môn và nhóm làm việc gồm Ban cố vấn cao cấp (5 người); Ban giám đốc điều hành (2 người), phòng quản lý tài nguyên, phát triển cộng đồng, nghiên cứu & giới, truyền thông, tài chính, hành chính và nhân sự, các văn phòng thực địa tại miền trung, đồng bằng sông Hồng. MCD bắt đầu xây dựng năng lực liên quan tới Biến đổi khí hậu.

Năm 2012 – 2015

MCD chú trọng tới cơ cấu quản lý tích hợp gồm: Hội đồng quản lý (9 thành viên), Ban giám đốc điều hành (3 thành viên) Ban Quản lý các dự án và tăng cường năng lực, Ban Tài chính kế toán, Ban thúc đẩy các sáng kiến doanh nghiệp xã hội; các phòng chuyên môn; Cũng giai đoạn này MCD mở rộng hoạt động tới đồng bằng sông Mê Kong.

Năm 2016 – 2020

MCD tiếp tục cam kết với sứ mệnh của mình, đó là thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, thực hiện các sáng kiến phát huy tri thức bản địa và kinh nghiệm quốc tế nhằm quản lý tốt hơn các hệ sinh thái biển, cải thiện đời sống cộng đồng, góp phần phát triển bền vững vùng ven biển, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Tài liệu chiến lược phát triển tổ chức 2016 – 2020 tham khảo tại đây:

 

Trả lời

Your email address will not be published.

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh