Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tham gia - Slide 2

 • Trang tham gia - Slide 1

Tuyển dụng

Tuyển tư vấn

20. 07. 2022 Tuyển dụng

Tăng cường bình đẳng giới và tính trách nhiệm trong đầu tư kinh doanh nông nghiệp trong chuỗi giá trị tôm tại Việt nam và chia sẻ bài học kinh nghiệm trong khu vực Đông Nam Á giai đoạn 2 (viết tắt GRAISE 2.0) – pha mở rộng do Trung tâm MCD thực hiện, được tổ chức Oxfam tài trợ, nhằm mục tiêu hỗ trợ các công ty chế biến XKTS trong chuỗi tôm chủ động tiếp cận và thực hành các yêu cầu về môi trường, xã hội  nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm tiếp cận thị trường Châu Âu, và hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng một mô hình kinh doanh bao trùm đạt cả ba mục tiêu: hiệu quả, có trách nhiệm, và linh hoạt trong khủng hoảng. Trung tâm MCD tổ chức hoạt động tập huấn “ Đào tạo đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn ASC tôm tại Cà Mau” từ ngày 1-4/8/2022 và cần tuyển tư vấn/ chuyên gia để thực hiện hoạt động này. Cụ thể như sau:

1. Phạm vi công việc:

Đối tượng tập huấn: Cán bộ phòng chất lượng, cán bộ phụ trách thực hiện tiêu chuẩn trong DN chế biến tôm  trên địa bàn tỉnh Cà Mau

– Nội dung tập huấn: Đào tạo hướng dẫn đánh giá viên nội bộ tiêu chuẩn xã hội và môi trường   ASC –  tôm Cà Mau…

 •  Các quy định của tiêu chuẩn ASC – ASC Tôm phiên bản 1.2 bao gồm các nguyên tắc về môi trường và bảo vệ đa dạng sinh học, quản lý trại nuôi.
 • Đào tạo  đánh giá viên nội bộ hệ thống quản lý ISO 19011 và thực hành tiêu chuẩn ASC
 •  Các yêu cầu về đánh giá về tiêu chuẩn xã hội. Thực hành trách nhiệm xã hội.

–  Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây:

 • Nghiên cứu tài liệu của dự án và các tài liệu, văn bản chính sách liên quan đặc biệt về tiêu chuẩn ASC
 • Chuẩn bị bài giảng và tham gia giảng dạy các vấn đề liên quan đến chính sách tiêu chuẩn xã hội và Môi trường theo tiêu chuẩn ASC phiên bản 1.2
 • Giải đáp các thắc mắc liên quan đến chủ đề tập huấn của học viên tham gia tập huấn.
 • Cấp giấy chức nhận Đánh giá viên nội bộ ASC

2. Thời gian và địa điểm 

 • Thời gian triển khai hoạt động dự kiến (4 ngày): 1-4/8/2022
 • Địa điểm tập huấn: Cà Mau
 • Kết quả lựa chọn tư vấn sẽ có sau 05 ngày kể từ ngày hết hạn hộp hồ sơ.

3. Yêu cầu đối với tư vấn:

 • Tư vấn là đã tư vấn và thực hiện đánh giá ASC cho các doanh nghiệp chế biến XKTS tôm từ 5 năm trở lên.
 • Có kinh nghiệm hướng dẫn và đào tạo ASC cho các doanh nghiệp chế biến XKTS tôm tại Cà Mau.

4. Yêu cầu đối với tư vấn

 • Tư vấn là đã tư vấn và thực hiện đánh giá ASC cho các doanh nghiệp chế biến XKTS tôm từ 5 năm trở lên.
 • Có kinh nghiệm hướng dẫn và đào tạo ASC cho các doanh nghiệp chế biến XKTS tôm tại Cà Mau

5. Thời hạn đối với tư vấn

 Tư vấn ứng tuyển xin vui lòng gửi hồ sơ Công ty bằng tiếng Việt gửi qua email trước 17h00, ngày 26 tháng 07 năm 2022 và gửi qua đường bưu điện đến địa chỉ: 

Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)

Địa chỉ: P3104 tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thu Trang – Cán bộ dự án

E-mail: nthutrang@mcdvietnam.org      Điện thoại : 0904122389

Hồ sơ dự thầu tư vấn bao gồm các mục sau:

– Phần giới thiệu về Công ty

– Dự thảo lịch và nội dung tập huấn

– Đề xuất chi phí tư vấn chi tiết

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh