Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tham gia - Slide 2

 • Trang tham gia - Slide 1

Tuyển dụng

Tuyển tư vấn

28. 11. 2022 Tuyển dụng

Trong năm 2021-2022, MCD phối hợp với Vụ bảo tồn và PTNLTS (Tổng cục TS) xây dựng chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển NLTS (tới năm 2030) trong đó quy định và định hướng chiến lược thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ NTLS. Tại địa phương, MCD phối hợp Chi cục Thủy sản các tỉnh Quảng Nam, Khánh Hòa và Bình Định tổ chức các hoạt động khảo sát đánh giá rạn san hô và nguồn lợi thuỷ sản, lập hồ sơ và phương án thực hiện ĐQL và giao quyền cho tổ chức cộng đồng bảo vệ NLTS, tập huấn tăng cường năng lực cho các nhóm nòng cốt.

Tiếp nối các hoạt động trên, với mục tiêu tăng cường năng lực tổ chức cộng đồng và các bên liên quan tham gia ĐQL trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phục hồi hê sinh thái rạn san hô và giảm thiểu khai thác quá mức và khai thác hủy diệt; MCD mời chuyên gia tư vấn quốc gia hỗ trợ kỹ thuật với những nội dung cụ thể như sau:

1.Phạm vi công việc:

–  Mục tiêu mời chuyên gia tư vấn:

 • Nâng cao kiến thức và hiểu biết về vai trò của hệ sinh thái rạn san hô và NLTS tại các khu vực thực hiện Đồng quản lý tại 03 tỉnh dự án.
 • Hướng dẫn thực hành các kỹ năng quản lý và bảo vệ NLTS cho các nhóm nòng cốt địa phương và các bên liên quan.
 • Hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm và bài học từ các địa phương và quốc gia về công tác quản lý và bảo vệ NLTS; phục hồi rạn san hô và giảm khai thác quá mức và khai thác hủy diệt.

–  Công việc: Tư vấn cần thực hiện một số công việc dưới đây:

 • Hỗ trợ tài liệu tổng quan hiện trạng và tác động hệ sinh thái rạn san hô và NLTS tại các khu vực thực hiện Đồng quản lý tại 03 tỉnh dự án
 • Phối hợp MCD tổ chức tập huấn hướng dẫn nhóm nòng cốt địa phương về kỹ năng quản lý và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản và chia sẻ kinh nghiệm tại các khu vực thực hiện Đồng quản lý tại 03 tỉnh dự án
 • Hỗ trợ hoàn thiện bộ tài liệu hướng dẫn thực hành kỹ năng quản lý và bảo vệ NLTS (bao gồm kỹ năng lập kế hoạch, truyền thông, quỹ cộng đồng v.v.)

2. Thời gian và địa điểm

 • Thời gian: Từ 1/12/2022 – 15/1/2023
 • Địa điểm: Hà nội và nơi làm việc của chuyên gia

3. Yêu cầu đối với tư vấn

 • Tư vấn chuyên gia có trình độ học vấn (thạc sỹ trở lên sẽ được ưu tiên) về các chuyên ngành: sinh học và nguồn lợi, quản lý tài nguyên và môi trường, thủy sản
 • Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn và hiểu biết về các chính sách, quy định và chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
 • Có kỹ năng và kinh nghiệm tổng hợp, phân tích số liệu và viết tài liệu kỹ thuật và truyền thông về công tác bảo vệ NLTS.
 • Có khả năng trình bày, thúc đẩy thảo luận, tài liệu hóa.
 • Có kỹ năng giao tiếp hiệu quả
 • Cam kết và đáp ứng hoàn thành các sản phẩm tư vấn theo yêu cầu đúng thời hạn

4. Thời hạn đối với tư vấn

Chuyên gia Tư vấn nộp hồ sơ CV và các thông tin theo yêu cầu trước ngày 5/12/2022.

Địa chỉ liên hệ:

Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD)

Địa chỉ: Phòng 3104, tòa nhà 34T, Trung hòa Nhân chính, Cầu Giấy, Hà Nội

Người liên hệ: Vũ Thị Vân Anh – Cán bộ hành chính

E-mail: vvanh@mcdvietnam.org

 

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh