Địa bàn dự án

Địa bàn hoạt động của MCD là vùng có cộng đồng nghèo sinh sống trong và quanh các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu bảo tồn biển và khu dự trữ sinh quyển có yếu tố biển đã được xác định bởi các định hướng ưu tiên quốc gia. MCD hoạt động tại các nơi có những hệ sinh thái điển hình ở các vùng đất ngập nước và châu thổ đồng bằng sông hồng, đồng bằng sông Mekong, ven biển miền trung và các đảo ven bờ.

Hiện tại, địa bàn dự án MCD đang tập trung tại Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Khánh Hòa và Cà Mau.