Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

SÁNG KIẾN HỢP TÁC NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÂN TÍCH DỮ LIỆU TÀU CÁ, GIẢM THIỂU RỦI RO KHAI THÁC IUU

22. 06. 2022 Tin tức

Ngày 17/6/2022, tại Hà Nội, lãnh đạo Tổng cục Thủy sản và Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) đồng chủ trì Hội thảo tham vấn các bên, rà soát tổng kết sáng kiến hợp tác trong phát triển hệ thống phân tích dữ liệu tàu cá góp phần giảm thiểu rủi ro khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) với sự tham gia của hơn 50 đại biểu từ các đơn vị thuộc tổng cục và chi cục, cảng cá, chủ tàu, ngư dân một số tỉnh ven biển và các tổ chức phi chính phủ khác.

Hội thảo tập trung thảo luận hai khâu trọng yếu trong phòng chống khai thác IUU là năng lực quản trị hệ thống giám sát hành trình tàu cá – VMS và hệ thống truy xuất thủy sản điện tử quốc gia (eCDT). Sự tham gia của các tổ chức ngoài nhà nước như MCD vào quá trình triển khai thí điểm tại thực tế cùng các địa phương đã góp phần đưa ra nhiều bài học quý giá cho tiến trình hoàn thiện chính sách liên quan.

Sáng kiến do MCD thúc đẩy cùng hỗ trợ kĩ thuật từ tổ chức Global Fishing Watch- GFW đã tạo các cơ hội trao đổi những thực hành tốt từ quốc tế và khu vực về phân tích dữ liệu từ VMS, đặc biệt là xây dựng các tiêu chí nhận diện rủi ro phục vụ phòng chống IUU. Các bài học từ sáng kiến đã đóng góp những bài học thực tế cho quá trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT và cần được tiếp tục phát triển ở tầm cao mới để hỗ trợ các cơ quan quản lý ngành cấp trung ương và địa phương.

Hoạt động năm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ phát triển Hệ Thống dữ liệu giám sát hành trình tàu cá (VMS)” do MCD chỉ trì thực hiện với nguồn tài trợ từ Tổ chức Global Fishing Watch. Dự án nhằm tạo điều kiện hỗ trợ kỹ thuật, nâng cao năng lực ở cấp quốc gia và cấp tỉnh về phân tích dữ liệu và báo cáo hệ thống giám sát hành trình tàu cá (VMS) để tăng cường thực thi các quy định về đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, góp phần cải thiện quản lý nghề cá ở Việt Nam.

Thông tin đăng tải trên các phương tiện truyền thông đại chúng tại: https://biendao24h.vn/sang-kien-hop-tac-nang-cao-nang-luc-phan-tich-du-lieu-tau-ca-giam-thieu-rui-ro-khai-thac-iuu/?fbclid=IwAR3wHjgsW_c4YmP63ETjR_OPgZI0TEj0OmDC9EQUSlTqbXwD1lnxIPYV-p4 

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh