Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Quảng Nam – Chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản

12. 09. 2021 Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Với lợi thế là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, tỉnh Quảng Nam có giá trị đa dạng sinh học biển và nguồn lợi thủy sản đa dạng, phong phú đóng góp quan trọng phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa cho cư dân địa phương. Đứng trước bối cảnh nguồn lợi thủy sản bị suy giảm và các thách thức trong phát triển bền vững về kinh tế, xã hội, môi trường, lãnh đạo và các ban ngành chức năng liên quan tại địa phương đã sớm có nhiều giải pháp và hành động để cùng cộng đồng bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản như Ban hành “Quy chế quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh”, thả con giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, tăng cường chế tài mạnh đối với việc đánh bắt thủy sản bằng các hình thức tận diệt, thực hiện quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng, bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái rạn san hô.

Ảnh: San hô hợp phần đáy tại Hục Thùng – Cù Lao Chàm (Nguồn: BQL Khu BTB Cù Lao Chàm)

Thực tiễn tại địa phương và trên cả nước cho thấy bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản là tiến trình đòi hỏi sự tham gia và chia sẻ trách nhiệm của các bên trong đó sự hợp tác chính quyền và cộng đồng địa phương đóng vai trò quan trọng. Đồng quản lý (ĐQL) trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản (NLTS) là cần thiết, đã và đang được triển khai theo quy định tại Luật Thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn.

Với tinh thần trên, Tổng cục Thủy sản và Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) đã hợp tác cùng nhiều đơn vị chức năng tỉnh Quảng Nam như Chi cục thủy sản, Hội Nghề cá, Ban quản lý KBT biển Cù Lao Chàm, UBND các xã, huyện, các đại diện nòng cốt nhóm đồng quản lý thực hiện nhiều hoạt động như họp tham vấn cộng đồng, khảo sát hiện trạng hệ sinh thái rạn san hô và nguồn lợi thủy sản ven bờ, củng cố và tăng cường năng lực cộng đồng tham gia lập kế hoạch đồng quản lý NLTS, đối thoại kết nối chính sách chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển NLTS, tập huấn kỹ thuật hướng dẫn thực hành ĐQL,… Thông qua các hoạt động, cộng đồng và các bên liên quan chia sẻ kinh nghiệm, khắc phục khó khăn và nâng cao hiểu biết trong công tác thực hành bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Ảnh: Cộng đồng thôn xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam cùng nhất trí, quyết tâm bảo vệ nguồn lợi thủy sản địa phương (Nguồn: MCD)

Cuộc thi trực tuyến “Quảng Nam – Vì một biển xanh đầy cá” được triển khai trong thời gian từ tháng 08-09/2021 là một điểm nhấn tiêu biểu trong chiến dịch truyền thông do MCD phối hợp các đối tác địa phương tỉnh Quảng Nam thực hiện để chuyển tải thông điệp đến tất cả mọi người ”hãy chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản như một món quà quý giá của biển cho cuộc sống hôm nay và mai sau”.

👉 Thông tin chi tiết về việc tham dự Cuộc thi trực tuyến “Quảng Nam – Vì một biển xanh đầy cá”

➤  Đường dẫn (link) để đăng ký: https://docs.google.com/forms/d/1hZ9024NdQqxxh4rYq-YtZNbcf5IgqrcTCpmItzI5JD0/viewform?edit_requested=true

➤ Thể lệ cuộc thi:

https://drive.google.com/file/d/19AZnT511ur86R0tmDYJoP7uRpmvGWF_J/view?fbclid=IwAR1BGeb0tFveAO6SQFb5AypuO9IAsVzEztK9Atg0qly4XVJvYfAa7l9T_NQ

“Bảo vệ Biển chính là bảo vệ cuộc sống và sinh kế lâu dài cho cộng đồng và các thế hệ mai sau. Hãy cùng nhau hành động vì con người và thiên nhiên luôn hài hòa, đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi cá nhân cho hiện tại và tương lai”

Chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương” do MCD chủ trì thực hiện trong thời gian 2021-2023. Dự án được Ocean5 tài trợ thông qua Tổ chức các nhà tư vấn từ thiện Quỹ Rockerfellor (RPA). Mục tiêu của dự án hỗ trợ thực hiện và mở rộng quy mô thực hành đồng quản lý và huy động sự tham gia các bên liên quan và cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực duyên hải miền Trung của Việt Nam, góp phần cải thiện và phát triển nghề cá bền vững.

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái biển, phấn đấu vì vùng ven biển Việt Nam với môi trường trong sạch an toàn, các hệ sinh thái biển bền vững và các cộng đồng dân cư ven biển có chất lượng cuộc sống tốt đẹp. Thông tin thêm về MCD mời xem tại www.mcdvietnam.org

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh