Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Hội thảo khởi động dự án Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long

25. 07. 2019 Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Sáng 20-1, tại TP Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long phối hợp với Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN – Văn phòng tại Việt Nam và Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng MCD tổ chức hội thảo khởi động dự án Sáng kiến Liên minh Vịnh Hạ Long.

Quang cảnh hội thảo.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Quản lý Vịnh Hạ Long; Tổ chức bảo tồn thiên nhiên quốc tế IUCN – Văn phòng tại Việt Nam; Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng MCD, các sở, ban, ngành liên quan, doanh nghiệp tàu du lịch và đại diện Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch TP Hải Phòng.

Dự án “Sáng kiến liên minh Vịnh Hạ Long” được hỗ trợ thông qua nhà tài trợ từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). Để hỗ trợ các nguồn lực cho Sáng kiến Liên minh này, USAID trao khoản tài trợ cho Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên quốc tế (IUCN) và tổ chức phi chính phủ của Việt Nam là Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) để giúp tập trung các đối tác nhà nước và tư nhân cũng như các tổ chức cơ sở để bảo vệ và khôi phục môi trường tại Vịnh Hạ Long.

Mục tiêu của dự án nhằm góp phần vào mục tiêu chung là tăng cường bảo tồn cảnh quan và môi trường, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững Vịnh Hạ Long. Dự án này nhằm thúc đầy hình thành và thực hành phương thức hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan gồm các đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức cộng đồng và phi chính phủ trong công tác quản lý và khai thác bền vững Vịnh Hạ Long. Thời gian thực hiện dự án trong vòng 3 năm, từ tháng 6-2014 đến tháng 6-2017.

Đại diện Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến.

Trong khuôn khổ dự án, các hoạt động sẽ nhằm thúc đẩy nhận thức và hình thành thực hành hướng tới cơ chế liên minh hợp tác các bên liên quan. Do đó, các kết quả dự kiến liên quan đến thúc đẩy cơ chế liên minh hợp tác các bên liên quan cấp thực thi bao gồm: nhận thức chung về hài hòa trách nhiệm và lợi ích giữa các bên trong quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng Vịnh Hạ Long; gia tăng sự đồng thuận và tham gia của các bên trong quản lý, khai thác sử dụng Vịnh Hạ Long theo đúng quy hoạch phát triển bền vững; tăng cường giải trình trách nhiệm và tuân thủ của tất cả các bên liên quan với các quy định và cam kết; hình thành các kênh thông tin trao đổi đa chiều giữa các bên nhằm tham mưu cho chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để  chỉ đạo và quyết định về quản lý, phát triển bền vững Vịnh Hạ Long.

Đại diện USAID phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo đã nghe đại diện các tổ chức USAID, IUCN, MCD giới thiệu về liên minh Hạ Long – Cát Bà; hợp phần liên kết với doanh nghiệp, địa phương, cộng đồng và các hoạt động trong năm 2015 và kế hoạch trong những năm tới. Đồng thời nghe đánh giá tác động của hoạt động du lịch đối với chất lượng môi trường nước Vịnh Hạ Long và thống nhất phương án phối hợp thực hiện dự án tại Vịnh Hạ Long và Cát Bà, TP Hải Phòng; thúc đẩy, tăng cường sự liên kết, phối hợp giữa chính quyền địa phương và khối doanh nghiệp cộng đồng, cũng như thu hút nguồn lực đầu tư phục vụ công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản Vịnh Hạ Long.

Thu Nguyên

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh