Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Công cụ thu gom rác (Bẫy rác) Mỹ Tân

    [gallery columns="2" size="medium" ids="21633,21634,21635,21636"]
  • Cac trang khac - Slide 2

Dự án

Dự án: “Thí điểm quản lý rác thải nhựa đô thị khu vực vùng bờ Vịnh Hạ Long, Việt Nam”

02. 05. 2019 Dự án

Thông tin chung

 

1.      Tên Dự án 

Thí điểm quản lý rác thải nhựa đô thị khu vực vùng bờ Vịnh Hạ Long, Việt Nam

2.      Thời gian thực hiện

Từ khi phê duyệt đến 31/12/2020

3.      Nhà tài trợ

Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID)

4.      Tên Tổ chức chủ trì

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)

5.      Cơ quan đối tác

– Cơ quan đầu mối: UBND thành phố Hạ long

– Cơ quan phối hợp: Ban Quản lý các Dịch vụ Công ích thành phố Hạ Long, Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, UBND các phường Bạch Đằng, Hồng Hải, Hòn Gai

6.      Địa bàn dự án

Tại tp Hạ Long, tập trung các điểm:

– Ven bờ khu vực cảng cá, chợ cá phường Bạch Đằng

–  Ven bờ vịnh thuộc phường Hòn Gai, phường Hồng Hải,

7.      Dự án đóng góp giải quyết những ưu tiên nào của Chương trình Tái chế rác thải đô thị (MWRP)

Giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường biển khu vực Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long, thông qua:

1. Tăng cường hợp tác hiệu quả và sáng tạo giữa chính quyền địa phương, các tổ chức ngoài nhà nước, các tổ chức phi chính phủ (NGO), doanh nghiệp và cộng đồng, chung tay giảm thải rác nhựa vào môi trường biển;

2. Nâng cao nhận thức cộng đồng và công chúng về việc giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đối với môi trường biển;

3. Thúc đẩy “tái chế và các giải pháp xử lý khác đối với rác thải nhựa.

4. Tăng cường quan hệ đối tác giữa các bên liên quan.

8.      Cơ chế quản lý

MCD chủ trì, chịu trách nhiệm với nhà tài trợ và cơ quan chủ quản về quản lý công việc và kinh phí dự án

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh