Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Công cụ thu gom rác (Bẫy rác) Mỹ Tân

  [gallery columns="2" size="medium" ids="21633,21634,21635,21636"]
 • Cac trang khac - Slide 2

Dự án

Dự án MCD63: “Tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ngư dân qui mô nhỏ và hệ sinh thái biển tại Khu bảo vệ biển cấp địa phương, tỉnh Bình Định, Việt Nam”

26. 01. 2018 Dự án

Mục tiêu tổng quát:

Hỗ trợ nâng cao năng lực và kinh nghiệm về áp dụng tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá (EAFM) tại Khu vực ven biển Miền Trung nói riêng và Việt Nam nói chung. Tăng cường khả năng phục hồi của hệ sinh thái biển và cộng đồng ở cấp địa phương, đóng góp cho việc xây dựng chính sách ở cấp quốc gia.

Mục tiêu cụ thể:

 1. Tăng cường năng lực thể chế và kỹ năng quản lý của cán bộ quản lý cấp trung ương địa phương, các bên liên quan và cộng đồng địa phương trong việc áp dụng tiếp cận hệ sinh thái quản lý nghề cá nhỏ ven bờ
 2. Tăng cường phục hồi hệ sinh thái, nguồn lợi thuỷ sản và phát triển các sáng kiến phát triển sinh kế bền vững tại Khu bảo vệ biển Vịnh Quy Nhơn (LMMA Quy Nhơn), với sự tham gia của cộng đồng (thanh niên, phụ nữ) và các doanh nghiệp (du lịch, thuỷ sản), chia sẻ và học tập kinh nghiệm từ khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm
 3. Truyền thông và chia sẻ các thực hành tốt trong áp dụng tiếp cận EAFM giữa 02 địa phương và thúc đẩy nhân rộng trong khu vực Miền Trung cũng như đóng góp cho chính sách về quản lý thủy sản cấp trung ương và địa phương

 

Mã dự án MCD 63
Tên dự án Tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ngư dân qui mô nhỏ và hệ sinh thái biển tại khu bảo về biển cấp địa phương, tỉnh Bình Định, Việt Nam
Địa bàn dự án Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

04 xã/phường (Nhơn Lý, Nhơn Hải, Ghềnh Ráng, Nhơn Châu)

Thời hạn dự án 36 tháng (Dự kiến từ tháng 1/1/2017 – 31/12/2019)
Nhà tài trợ Quỹ ADM Hồng Kông
Đơn vị chủ trì thực hiện dự án Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)
Đơn vị phối hợp thực hiện dự án
 • Tổng cục thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
 • Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định
 • Chi Cục Thủy sản tỉnh Bình Định
Các nhóm hưởng lợi chính
 • Các nhà quản lý cấp trung ương và cấp địa phương
 • Cộng đồng ngư dân thuộc Khu bảo vệ biển cấp địa phương thành phố Quy Nhơn
 • Các bên liên quan bao gồm khối doanh nghiệp, các nhà khoa học và các tổ chức PCP
Kết quả dự kiến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Các cán bộ quản lý cấp trung ương, địa phương và các bên liên quan được tăng cường kiến thức và năng lực, lồng ghép tiếp cận EAFM trong quản lý nghề cá bền vững cấp trung ương và địa phương.
 • Hệ sinh thái rạn san hô và nguồn lợi biển được bảo vệ và phục hồi với sự tham gia, giám sát của cộng đồng và các bên liên quan tại địa phương. Các sáng kiến sinh kế bền vững được triển khai và nhân rộng.
 •   Kinh nghiệm, bài học và các thực hành tốt áp dụng tiếp cận EAFM tại các khu bảo vệ biển Quy Nhơn và Cù Lao Chàm được tài liệu hóa, chia sẻ, đồng thời đóng góp xây dựng chính sách quốc gia và địa phương.

 

 

 

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh