Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Công cụ thu gom rác (Bẫy rác) Mỹ Tân

    [gallery columns="2" size="medium" ids="21633,21634,21635,21636"]
  • Cac trang khac - Slide 2

Dự án

Dự án: “Thí điểm quản lý rác thải đô thị theo dòng chảy từ sông ra biển nhằm giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa ở tỉnh Nam Định, Khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng,Việt Nam”

02. 05. 2019 Dự án

Địa bàn dự án

Tỉnh Nam Định, trong đó tập trung tại các điểm:

–          4 phường/xã ven sông Đào, Tp Nam Định

–          Xã Mỹ Tân, huyện Mỹ Lộc

–          Cửa Ba Lạt, huyện Giao Thủy

Nhà tài trợ chính

Cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID)

Chủ trì thực hiện

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD)

Phối hợp thực hiện

–          Cơ quan đầu mối: Sở Tài nguyên & Môi trường

–          Cơ quan phối hợp: UBND TP Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc, UBND huyện Giao Thủy, BQL Vườn quốc gia Xuân Thủy

Thời gian

2018 – 2020

Mục tiêu của dự án

Thí điểm các giải pháp tân tiến, chi phí hợp lý và tích hợp các yếu tố công nghệ và xã hội nhằm cải thiện hệ thống quản lý rác thải ven sông và cửa sông, đóng góp cho xây dựng hệ thống quản lý rác thải rắn đô thị hiệu quả và giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên các dòng chảy và môi trường biển tại tỉnh Nam Định và tại khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng.

 

Các mục tiêu cụ thể:

  • Các đối tác địa phương chủ chốt và cộng đồng được nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực để nâng cao hiệu quả quản lý rác thải nhựa từ sông ra biển tại tỉnh Nam Định.
  • Các giải pháp công nghệ và xã hội, với mức chi phí phù hợp với địa phương để thu gom, phân loại và xử lý rác thải nhựa trên vùng trung và hạ lưu sông được thí điểm tại các dòng sông và cửa sông ở Nam Định.
  • Kết quả và bài học dự án được tài liệu hóa và phổ biến để nhân rộng.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh