Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Các trang khác - Slide 1

  • Cac trang khac - Slide 2

Resources

Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà

Dự án: “Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà: Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng”
Dự án được thực hiện trong vòng 3 năm từ 2014-2017, do USAID tài trợ
Chủ trì thực hiện: MCD
Các đối tác thực hiện: CECR, Pannature

Trả lời

Your email address will not be published.

View more
Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh