Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Các trang khác - Slide 1

  • Cac trang khac - Slide 2

Resources

Dự án: “Con thuyền mơ ước”

Vùng ven biển Việt Nam đứng trước nhiều thách thức về kinh tế, xã hội và môi trường, nơi đó có những cộng đồng dân nghèo sống phụ thuộc vào nguồn lợi biển và có đời sống bấp bênh, thanh thiếu niên còn gặp khó khăn trong học tập và tiếp cận tri thức công nghệ, thiếu công cụ để phát triển năng lực và cải thiện cuộc sống. Đã có nhiều nỗ lực nhằm cải thiện những hạn chế này như các trung tâm giáo dục cộng đồng, bưu điện văn hóa xã, trung tâm giáo dục thường xuyên. Tuy nhiên, thực tế cho thấy cần có thêm các sáng kiến cụ thể và hiệu quả hướng tới cộng đồng này.

Dự án “Con thuyền mơ ước” được xây dựng từ ý tưởng tạo sáng kiến thích hợp với điều kiện địa phương ở vùng ven biển. Khi những thanh thiếu niên nghèo được tăng cường nhận thức, trang bị kiến thức và kỹ năng về công nghệ và kĩ thuật cơ bản, họ sẽ có năng lực để chủ động tìm kiếm và phát huy các cơ hội cải thiện cuộc sống.

Một đoạn video ngắn về dự án “Con thuyền mơ ước”
Dự án do công ty Microsoft Việt Nam tài trợ
Chủ trì thực hiện dự án: MCD
Đồng thực hiện dự án: Vietnet-ICT

Trả lời

Your email address will not be published.

View more
Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh