Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tin tức - Slide 2

 • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Thông báo mời kiểm toán 2023

02. 04. 2024 Tin tức

Giới thiệu về MCD

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực thúc đẩy quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường, cải thiện đời sống cộng đồng, hướng tới phát triển bền vững vùng ven biển.

MCD đã có kinh nghiệm làm việc tại hơn mười tỉnh ven biển, thực hiện và quản lý trên 80 dự án với quy mô khác nhau, là đối tác thực thi được lựa chọn của các tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, MCD tập trung tích hợp vào các chủ đề chính gồm: Quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo tồn hệ sinh thái, bảo vệ môi trường biển và ven biển; Sinh kế bền vững và Phát triển Cộng đồng ven biển. Ngoài ra, MCD thúc đẩy lồng ghép các chủ đề xuyên suốt như bình đẳng giới, giảm thiểu rác thải nhựa ra đại dương, thích ứng BĐKH, với sự tham gia của thanh niên và cộng đồng.

MCD thông báo mời kiểm toán với nội dung như sau:

Mô tả công việc

 • Báo cáo tài chính dự án.
 • Địa điểm kiểm toán: Văn phòng MCD tại Hà Nội hoặc thực địa (nếu cần thiết và có sự đồng ý của MCD)
 • Sản phẩm kiểm toán: Báo cáo kiểm toán tổ chức MCD năm 2023 và thư quản lý (tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Thời gian kiểm toán: Tháng 04/2024
 • Thời hạn hoàn thành báo cáo kiểm toán: trước ngày 31/05/2024

Yêu cầu về đơn vị kiểm toán

 • Hồ sơ pháp lý và chứng minh năng lực của công ty kiểm toán
 • Phương pháp và kế hoạch triển khai kiểm toán
 • Nhân sự chủ chốt tham gia kiểm toán
 • Chi phí kiểm toán

Đơn vị kiểm toán phải có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố năm 2023.

Làm thế nào để nộp hồ sơ

Các đơn vị kiểm toán quan tâm gửi hồ sơ tới chị Vũ Thị Vân Anh – Phòng Hành chính Nhân sự MCD qua email: vvanh@mcdvietnam.org và CC: mcd@mcdvietnam.org  đến trước ngày 10/04/2024.

Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời trao đổi tiếp theo. MCD sẽ lựa chọn các hồ sơ có chất lượng và dựa trên các tiêu chí đảm bảo công bằng cho các hồ sơ ứng tuyển.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh