Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Tăng cường năng lực giám sát rạn san hô và nguồn lợi thủy sản tại Khu vực biển Vịnh Quy Nhơn do địa phương quản lý (LMMA), Bình Định

16. 04. 2022 Tin tức

Từ ngày 12 đến 14 tháng 04 năm 2022, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đã phối hợp với Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định tổ chức hoạt động giám sát rạn san hô, nguồn lợi thủy sản và tập huấn kỹ thuật trực tiếp tại hiện trường.

Hoạt động có sự tham gia của 30 đại diện gồm Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định, MCD, phòng Kinh tế thành phố Quy Nhơn, nhóm chuyên gia Ban quản lý Khu Bảo tồn Biển Cù Lao Chàm, đại diện và thành viên các tổ chức cộng đồng xã Nhơn Lý, xã Nhơn Hải, phường Ghềnh Ráng. Mục tiêu của hoạt động nhằm cập nhật hiện trạng các rạn san hô và nguồn lợi thủy sản tại các điểm quan sát cố định đã được đánh dấu và ghi lại tọa độ đồng thời tăng cường năng lực và chia sẻ kinh nghiệm cho các tổ chức cộng đồng tham gia đồng quản lý.

Nhóm chuyên gia cùng các thành viên tổ chức cộng đồng và các bên liên quan đã tiến hành giám sát hiện trạng rạn san hô và nguồn lợi thủy sản tại điểm quan trắc phía Tây Hòn Nhàn (phường Ghềnh Ráng), khu vực Bãi Dứa (xã Nhơn Lý) và phía Tây Hòn Khô Nhỏ (xã Nhơn Hải). Việc khảo sát chi tiết được tiến hành theo phương pháp Reefcheck (Hodgson & Waldell 1998) và Giám sát rạn san hô toàn cầu (English et al. 1997), đồng thời bổ sung thêm một số chỉ tiêu phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Kết quả tổng hợp nhanh giám sát tại hiện trường cho thấy độ phủ của rạn san hô ở mức độ khá và tốt (Tây Hòn Nhạn: 30%; Bãi Dứa: 62%; Tây Hòn Khô Nhỏ: 38%). Thông qua hoạt động, năng lực của tổ chức cộng đồng và sự phối hợp giữa các bên liên quan đã được cải thiện và đóng góp thực hiện kế hoạch đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản một cách hiệu quả.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương” do MCD thực hiện, được Ocean 5 tài trợ thông qua Tổ chức các nhà tư vấn từ thiện Quỹ Rockerfellor (RPA). Mục tiêu của dự án hỗ trợ thực hiện và mở rộng quy mô thực hành đồng quản lý và huy động sự tham gia các bên liên quan và cộng đồng trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực duyên hải miền Trung của Việt Nam góp phần cải thiện và phát triển nghề cá bền vững.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh