Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Công cụ thu gom rác (Bẫy rác) Mỹ Tân

    [gallery columns="2" size="medium" ids="21633,21634,21635,21636"]
  • Cac trang khac - Slide 2

Dự án

Dự án MCD 51

11. 08. 2014 Dự án

Mục tiêu tổng quát:

Mục tiêu tổng quan của dự án là duy trì năng lực và sự chủ động của cộng đồng địa phương nhằm tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng ven biển dễ bị tổn thương trước tác động của thay đổi khí hậu, biến đổi khí hậu và thiên tai, đặc biệt là phụ nữ. Khái niệm về khả năng phục hồi được nói đến trong dự án này là khả năng của các cộng đồng và hệ sinh thái dễ bị tổn thương chống chịu, hấp thụ, thích ứng và khôi phục từ những tác động của thay đổi khí hậu, biến đổi khí hậu và thiên tai.


Mục tiêu cụ thể:

Cuối năm 2015, năng lực và sự chủ động của những cán bộ lãnh đạo tại các xã điểm ở Khu dự trữ sinh quyển đồng bằng sông Hồng được cải thiện và thực hành thông qua quan hệ hợp tác với những thực tập sinh – những sinh viên trẻ vừa tốt nghiệp và những tổ chức phi chính phủ thực hiện nhằm tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu một cách hiệu quả và bền vững bên cạnh đồng quản lý tài nguyên vùng ven biển

 

Khu vực triển khai Huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (05 xã điểm là Giao Xuân, Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc và Giao Hải, thuộc vùng đệm Vườn Quốc Gia Xuân Thủy – Khu DTSQ Sông Hồng); có thể chia sẻ kinh nghiệm học tập với huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình), huyện Cát Hải (tỉnh Hải Phòng).
Thời hạn Dự án 2013 – 2015
Nhà tài trợ Quỹ McKnight (McKnight Foundation)
Đơn vị chủ trì thực hiện dự án Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), Hà Nội, Việt Nam
Đơn vị tiếp nhận Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định
Đơn vị phối hợp thực hiện Dự án UBND Huyện Giao ThuỷVới sự tham gia tích cực của:UBND 5 xã: Giao Xuân, Giao Thiện, Giao An, Giao Lạc và Giao Hải; các tổ chức đoàn thể xã hội của 05 xã.Các cơ quan liên quan ở Trung ương và địa phương (Ban chỉ huy phòng chống lụt bão (BCHPCLB), Trung tâm Giảm nhẹ rủi ro thảm hoạ – DMC; Hội chữ thập đỏ; Hội Phụ nữ)
Các nhóm hưởng lợi  chính 45 thực tập sinh, 50 đại diện cộng đồng, 20 cán bộ các tổ chức phi chính phủ, 2000 người dân nghèo được tham gia trực tiếp và 8000 người dân được hưởng lợi gián tiếp thông qua tài liệu truyền thông và 12000 người dân được biết tới thông qua các phương tiện truyền thông.
Kết quả dự kiến Kết quả 1: Xây dựng quan hệ đối tác: Thiết lập mối quan hệ và Tăng cường năng lực hợp tác giữa các lãnh đạo địa phương được chọn (được tập huấn để trở thành các đại diện cộng đồng) và những sinh viên mới tốt nghiệp có liên quan (được huy động là những tập thực sinh), do MCD điều phối.Các kỹ năng cần thiết nhằm cải thiện thông tin biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng dựa trên hoạt động thích ứng được cung cấp thông qua 45 thực tập sinh và 50 đại diện cộng đồng của 5 xã điểm.1.1  Xây dựng quan hệ hợp tác giữa các thực tập sinh và đại diện cộng đồng1.2  Thực hiện đánh giá năng lực và nhu cầu đào tạo của các đại diện cộng đồng1.3  Cung cấp năng lực đào tạo cho các thực tập sinh đảm bảo đáp ứng nhu cầu công việc

1.4  Tăng cường năng lực cho các đại diện cộng đồng, hướng dẫn xây dựng và cập nhật hồ sơ cộng đồng, lập cơ sở dữ liệu và tài liệu phục vụ tập huấn và truyền thông.

 

Kết quả 2: Xây dựng năng lực địa phương và các chiến dịch: Năng lực của đại diện cộng đồng trong điều phối và giám sát các mô hình sinh kế thân thiện với môi trường và thực hành đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên tích hợp thích ứng với biến đổi khí hậu được nâng cao, đánh giá và lưu hồ sơ.

Chuyển giao các kỹ năng nhằm mở rộng thành viên đại diện cộng đồng thông qua tập huấn và các sự kiện cộng đồng được tổ chức bởi thực tập sinh và đại diện cộng đồng, đạt tới con số 2000 người dân địa phương được hưởng lợi trực tiếp và 8000 người hưởng lợi gián tiếp.

2.1 Hỗ trợ tăng cường năng lực cho các đại diện cộng đồng và hướng dẫn sự tham gia của họ về quản lý tài nguyên thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu

2.2 Hỗ trợ tăng cường năng lực cho các đại diện cộng đồng về sinh kế giảm thiểu rủi ro/thích ứng biến đổi khí hậu và thực hành điều phối giữa các nhóm cộng đồng khác tham gia thực hiện các sinh kế thích ứng.

2.3 Định hướng cho các đại diện cộng đồng tham gia nghiên cứu thị trường và hướng dẫn phương pháp điều phối các giải pháp được lựa chọn phù hợp với nhu cầu thị trường.

2.4 Hướng dẫn các đại diện cộng đồng phương thức huy động sự tham gia của các nhóm rộng hơn ở các địa phương về phát triển sinh kế và quản lý tài nguyên thiên nhiên thích ứng biến đổi khí hậu.

 

 

Kết quả 3: Tài liệu hóa và chia sẻ quá trình nâng cao năng lực cho thực tập sinh, đại diện cộng đồng và những kinh nghiệm, đóng góp để cải thiện thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng, sinh kế giảm thiểu rủi ro, thực hành đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên và phát triển cộng đồng.

Hoàn thiện và đánh giá bộ tài liệu truyền thông, tập huấn và điều phối nâng cao nhận thức, học tập cộng đồng về thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng đặt tại trung tâm học tập cộng đồng (bao gồm Ecolife Cafe – trung tâm cộng đồng học tập kiến thức biến đổi khí hậu khởi xướng bởi MCD và được tiếp quản bởi cộng đồng địa phương). Tài liệu về các bài học quan hệ hợp tác giữa thực tập sinh và đại diện cộng đồng – một phần của thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng được hoàn thiện và chia sẻ với các đối tác phát triển và các nhà hoạch định chiến lược.

3.1 Tài liệu hóa quá trình tăng cường năng lực cho thực tập sinh và đại diện cộng đồng

3.2 Chia sẻ các bài học và các nghiên cứu điển hình

 

Tài liệu liên quan đến dự án
  • Tóm tắt dự án
  • Khung logic dự án
  • Báo cáo tiến độ dự án năm 2013
  • Báo cáo tiến độ dự án năm 2014

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh