Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Công cụ thu gom rác (Bẫy rác) Mỹ Tân

  [gallery columns="2" size="medium" ids="21633,21634,21635,21636"]
 • Cac trang khac - Slide 2

Dự án

Dự án: “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long Cát Bà – Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng”.

17. 02. 2016 Dự án

Mục tiêu tổng quát: Góp phần vào mục tiêu chung là tăng cường bảo tồn cảnh quan và môi trường, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững Vịnh Hạ Long. Dự án này nhằm thúc đẩy hình thành và thực hành phương thức hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan gồm các đơn vị nhà nước, các doanh nghiệp, các tổ chức cộng đồng và các tổ chức phi chính phủ trong công tác quản lý và khai thác bền vững Vịnh Hạ Long.

Mục tiêu cụ thể:

–         Thúc đẩy các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị ở địa phương trong và ngoài nhà nước và đại diên cộng đồng có liên quan mật thiết đến quản lý và khai thác Vịnh Hạ Long phát huy tinh thần hợp tác tích cực và có năng lực duy trì tính bền vững của cơ chế hợp tác đó;

–         Nâng cao nhận thức xã hội và sự quan tâm, nhìn nhận của công chúng và các cơ quan quản lý nhà nước về vai trò và sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt là từ các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững Vịnh Hạ Long.

 

 

Mã DA MCD 58
Khu vực triển khai Hạ Long, Quảng Ninh
Thời hạn Dự án 2014 – 2017
Nhà tài trợ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ – USAID
Chủ trì thực hiện dự án Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), Hà Nội, Việt Nam
Đơn vị phối hợp thực hiện Dự án
 • UBND tỉnh Quảng Ninh và các sở ban ngành, đơn vị khác được UBND tỉnh chỉ đạo phối hợp
Nhóm mục tiêu
 • Các đơn vị, tổ chức nhà nước và ngoài nhà nước (kể cả đại diện doanh nghiệp) có liên quan mật thiết ở cấp thực thi đến công tác quản lý và khai thác Vịnh Hạ Long
 • Các cộng đồng dân cư sinh sống tại khu vực vịnh Hạ Long, trong đó có các cư dân làng chài trên Vịnh sau khi đã di dời và tái định cư trên đất liền theo chủ trương của địa phương, có sinh kế phụ thuộc vào khai thác nguồn lợi và cảnh quan vịnh Hạ Long
 • Các tổ chức phi chính phủ tham gia thực hiện dự án và có hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển Vịnh Hạ Long
 • Cộng đồng và công chúng nói chung là các đối tượng thụ hưởng gián tiếp các kết quả dự án
Kết quả dự kiến
 • Khoảng 10-12 đơn vị, tổ chức nhà nước và ngoài nhà nước (kể cả đại diên doanh nghiệp) có liên quan mật thiết ở cấp thực thi đến công tác quản lý và khai thác Vịnh Hạ Long được kết nối hoạt động theo cơ chế liên minh hợp tác các bên liên quan có sự đồng thuận về vai trò, nhiệm vụ và lợi ích hài hòa của các bên, đóng góp cho sự phát triển bền vững Vịnh Hạ Long;
 • Tổng số khoảng 50 cán bộ/thành viên của các đơn vị, tổ chức tham gia liên minh được tăng cường năng lực với kỹ năng và kiến thức cần thiết và áp dụng vào thực tiễn hoạt động của đơn vị, tổ chức mình, nhằm đảm bảo sự tham gia lâu dài và hiệu quả của đơn vị và tổ chức đó duy trì sự hoạt động bền vững của cơ chế liên minh.
 • 3 tổ chức phi chính phủ Việt Nam trực tiếp thực hiện dự án và ít nhất 3 tổ chức ngoài nhà nước có hoạt động liên quan tại địa bàn Vịnh Hạ Long với tổng cộng khoảng 100 nhân viên từ các tổ chức đó tham gia vào chương trình đánh giá và tăng cường năng lực tổ chức, đạt được các kỹ năng và kiến thức cần thiết trong việc áp dụng tiếp cận quản lý tổng hợp vào công tác điều phối và kết nối hoạt động phát triển dựa vào tài nguyên thiên nhiên
 • Khoảng 100 người thuộc nhóm người dân địa phương, có hoàn cảnh khó khăn, kiếm sống dựa vào trực tiếp sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên trên Vịnh Hạ Long, được tăng cường năng lực và tham gia vào đánh giá, tham vấn và thực hiện thí điểm sinh kế thân thiện môi trường và các hoạt động để tăng cường sự tham gia của họ trong chuỗi giá trị thủy sản bền vững, và chia sẻ phương pháp, thông tin, tư liệu và kinh nghiệm cho khoảng 300 người khác để cải thiện sinh kế, tăng cường năng lực và sự tham gia liên quan đến nguồn lợi và cảnh quan vịnh Hạ Long.
 • Khoảng 90.000 người dân địa phương được thông tin về các hoạt động của dự án và về liên minh các bên liên quan Vịnh Hạ Long, thông qua các hoạt độngtruyền thông

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh