• b

  Truyền thông cộng đồng

  Chiến dịch truyền thông với chủ đề: Biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng Xem thêm

 • c

  Hải Đăng Xanh

  Tuyển thực tập sinh Hải Đăng Xanh mùa thứ ba 2014
  Xem thêm

 • a

  For You-Me-Environment

  MCD cùng thanh niên các trường Đại học hưởng ứng Giờ trái đất 2014 Xem thêm

 • e

  Hội thảo tổng kết dự án MCD 40

  Lồng ghép giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH vào lập kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Xem thêm

 • hoi nghi 2

  Workshop

  Workshop on biosphere reserves management

  Read more
Nổi bật

Triệu hành động nhỏ sẽ tạo nên một kết quả lớn

Đó là thông điệp tại lễ mitting “Thay đổi để thích ứng với biến đổi khí hậu” do Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hoà đồng tổ chức vào ngày 24/6/2014 tại thành phố Nhà Trang – Khánh Hoà.