Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Truyền thông cộng đồng thúc đẩy các mô hình sinh kế thích ứng Biến đổi khí hậu tại Nam Định

23. 02. 2014 Tin tức

Từ ngày 14 đến 16 tháng 2 năm 2014, tại xã Giao Xuân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) kết hợp với Mạng lưới giảm nhẹ rủi ro thiên tai châu Á (ADRRN) và các đối tác từ Tỉnh đoàn Nam Định, sở NN&PTNT, sở TNMT Nam Định, UBND xã Giao Xuân đã tổ chức Chiến dịch truyền thông “Cộng đồng thúc đẩy các mô hình sinh kế thích ứng Biến đổi khí hậu (BĐKH)” với chủ đề: Biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng, nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình sinh kế thích ứng với BĐKH, nâng cao năng lực thích ứng thông qua thúc đẩy các thực hành tốt về thích ứng và giảm thiểu tác động BĐKH tại các tỉnh ven biển Việt Nam.

Thông qua các hoạt động như diễu hành; truyền thanh cấp huyện và xã; trưng bày ấn phẩm và tài liệu về biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai và sinh kế; hội thi cộng đồng cùng tìm hiểu kiến thức và thực hành các sinh kế thích ứng với BĐKH, chiến dịch truyền thông lần này sẽ tác động tới hơn 1,300 hộ dân (chiếm 50% dân số tại địa phương) nhằm nâng cao nhận thức về rủi ro thiên tai, áp dụng khoa học kỹ thuật và các sáng kiến vào phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH tại địa phương.

Thi vẽ tranh với chủ đề “Đón bão”

Triển lãm các mô hình sinh kế tiêu biểu

Hội thi tìm hiểu về Biến đổi khí hậu

Diễu hành tuyên truyền về Biến đổi khí hậu

Chiến dịch truyền thông Cộng đồng thúc đẩy các mô hình sinh kế thích ứng Biến đổi khí hậu (BĐKH) với chủ đề: Biến đổi khí hậu và sinh kế thích ứng tiếp nối kết quả của dự án “Mở rộng quan hệ đối tác giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng biến đổi khí hậu” (PRC), do MCD kết hợp với UBND tỉnh Nam Định triển khai, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Úc (AusAID) từ năm 2012 tới hết năm 2014 nhằm nâng cao khả năng thích ứng và phục hồi trước biến đổi khí hậu cho các cộng đồng ven biển Việt Nam. Dự án đã đạt được một số kết quả ban đầu là lựa chọn các mô hình sinh kế thích ứng BĐKH với đối tượng hưởng lợi là người dân nghèo, dễ bị tổn thương trước BĐKH với điển hình trong số các mô hình đã thực hiện là mô hình nuôi lợn sử dụng đệm lót sinh học. Những kết quả mà dự án thu được gắn với tầm nhìn mục tiêu của mạng lưới giảm nhẹ rủi ro thiên tai châu Á (ADRRN) về tăng cường hoạt động mạng lưới với MCD là một thành viên tích cực, chia sẻ và thúc đẩy các sáng kiến và thực hành tốt trong thích ứng và giảm thiểu tác động của BĐKH đến khu vực châu Á trong đó có Việt Nam.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh