Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

THỰC HÀNH ĐỒNG QUẢN LÝ LÀ HẠT NHÂN BỀN VỮNG TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN BIỂN

23. 12. 2022 Tin tức

Sáng 21-12-2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tăng cường công tác quản lý các khu bảo tồn biển (KBTB), ven biển Việt Nam nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22-10-2018 về chiến lược phát triển triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị có sự tham gia của các tổ chức: Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển công đồng (MCD), WWF và các cấp Bộ/ Ngành Trung ương và địa phương đến từ 28 tỉnh/thành phố ven biển.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định, nếu không bảo tồn hệ sinh thái biển thì không thể phát triển kinh tế biển bền vững.

Ông Nguyễn Quang Hùng (Phó Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản) đồng chủ trì hội nghị

Tại hội nghị, Đại diện Tổng cục Thủy sản đã báo cáo tóm tắt thực trạng công tác quản lý khu bảo tồn biển tại Việt Nam và đề xuất các giải pháp tăng cường hiệu quả bao gồm (i) nguồn lực tài chính (ii) cải thiện các công cụ chính sách và cơ chế phối hợp quản lý (iii) nâng cao trình độ và nguồn nhân lực và (iv) truyền thông và giám sát thực hiện.

Ông Lê Trần Nguyên Hùng (Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ bảo tồn và phát triển NLTS) trình bày báo cáo đánh giá công tác quy hoạch, thành lập và quản lý bảo tồn biển, đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý các khu bảo tồn biển, ven biển Việt Nam

Bà Nguyễn Thu Huệ, Giám đốc Trung tâm MCD chia sẻ các bài học kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ NLTS tại các tỉnh duyên hải miền Trung cho thấy hiệu quả bước đầu thực hiện Luật Thủy sản 2017

Ngoài ra, tại hội nghị còn có những chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế tài bền vững quản lý tại các khu bảo tồn biển từ Bà Bùi Thị Thu Hiền đại diện của Liên minh Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (IUCN); và cách tiếp cận chiến lược và định hướng của Việt Nam trong phát triển kinh tế biển xanh từ PGS.TS Nguyễn Thế Chinh (Chuyên gia tư vấn).

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến khẳng định bảo tồn hệ sinh thái biển là công việc quan trọng, cần sự quan tâm và hành động của lãnh đạo chính quyền và nhân dân. Do đó cần triền khai đồng bộ các văn bản quy định pháp luật; hoàn thành đề án Quy hoạch tổng thể quốc gia về bảo tồn và phát triển kinh tế biển; mở rộng các khu bảo tồn biển; xã hội hóa hoạt động bảo tồn biển tạo nguồn kinh phí cho hoạt động, đồng quản lý huy động sự tham gia của cộng đồng và các bên liên quan trong công tác bảo vệ NLTS./.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ của Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương đến địa phương” do MCD thực hiện được Ocean 5 tài trợ thông qua Tổ chức các nhà tư vấn từ thiện Quỹ Rockerfellor (RPA). Dự án hỗ trợ mở rộng thực hành đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại 03 tỉnh (Bình Định, Quảng Nam và Khánh Hòa) sẽ cung cấp các bài học kinh nghiệm thực tế và tăng cường năng lực cho các đối tác tham gia.

Tham khảo tài liệu và các bản tin bài viết liên quan:

https://drive.google.com/drive/folders/1bKp6UFufmK3r1joYu4nYGdUweV19w71r

https://nongnghiep.vn/nhieu-khu-bao-ton-bien-hien-nay-trong-tinh-trang-bon-khong-d340400.html

https://baothanhhoa.vn/thoi-su/ban-giai-phap-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-cac-khu-bao-ton-bien/175538.htm

https://www.congluan.vn/tang-cuong-cong-tac-quan-ly-cac-khu-bao-ton-bien-ven-bien-viet-nam-post227710.html

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh