Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

RÀ SOÁT VÀ TÀI LIỆU HÓA MÔ HÌNH TÔM LÚA XÃ TRÍ LỰC

20. 09. 2022 Tin tức

Từ ngày 22 – 24/08/2022, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD) đã phối hợp với chuyên gia tổ chức hoạt động “Rà soát và tài liệu hóa mô hình tôm lúa tại xã Trí Lực”. Hoạt động này được thực hiện nhằm mục tiêu tài liệu hóa, chia sẻ bài học kinh nghiệm và đề xuất khuyến nghị nhân rộng thực hành mô hình tôm lúa tại xã Trí Lực, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.

Chuyên gia trao đổi thông tin với ông Nguyễn Văn Phúc – trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thới Bình

Hoạt động có sự tham gia của đại diện các bên bao gồm: Chi cục thủy sản tỉnh Cà Mau, Phòng Nông nghiệp huyện Thới Bình, UBND xã Trí Lực, DN Minh Phú và thành viên HTX Tôm Lúa Trí Lực.

Chuyên gia trao đổi thông tin với chủ tịch UBND xã Trí Lực

Thông qua các hoạt động phỏng vấn, thảo luận nhóm và thăm hộ trực tiếp các nhóm nông hộ đã được nâng cao nhận thức và cải thiện các thực hành về việc duy trì phát triển tôm lúa bền vững. Từ các thông tin trên nhóm chuyên gia sẽ phối hợp với trung tâm MCD hoàn thiện báo cáo về kết quả và trình bày chia sẻ tại hội thảo sắp tới tại Cà Mau.

Nhóm chuyên gia thảo luận nhóm với các thành viên của HTX tôm lúa Trí Lực

Ông Nguyễn Văn Đốm – Phó GĐ HTX tôm lúa Trí Lực và vuông tôm lúa của gia đình

Chuỗi hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án “Tăng cường bình đẳng giới trong chuỗi giá trị tôm và đầu tư kinh doanh nông nghiệp tại Việt Nam và Đông Nam Á” – GRAISEA 2 do MCD phối hợp đối tác thực hiện tại Cà Mau với sự hỗ trợ của OXFAM. Mục tiêu của dự án tăng cường năng lực người sản xuất quy mô nhỏ, đặc biệt là phụ nữ, có được những cơ hội và lợi ích công bằng và hỗ trợ các doanh nghiệp tăng hiệu quả kinh doanh áp dụng và thực hiện các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội, trong chuỗi giá trị tôm thích ứng với BĐKH.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh