Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Nâng cao khả năng phục hồi các sinh kế cộng đồng và quản lý thích ứng các khu bảo tồn biển Việt Nam

13. 09. 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Được sự tài trợ của MFF/IUCN (Chương trình “Đất ngập nước cho tương lai” – Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN), Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) tiến hành dự án: “Nâng cao khả năng phục hồi các sinh kế cộng đồng và quản lý thích ứng các khu bảo tồn biển địa phương của Việt Nam: từ các hành động địa phương đóng góp tới mạng lưới quốc gia”.

Dự án được triển khai trong thời gian 24 tháng (2013 – 2015), tại vùng ven biển miền Trung Việt Nam gồm các xã: xã Vạn Hưng (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa, xã Nhơn Hải (thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định), xã Tân Hiệp (thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Mục tiêu chính của dự án là cải thiện quản lý mạng lưới các khu bảo tồn biển ở Việt Nam. Dự án hướng tới nâng cao quản lý thích ứng cho 3 khu bảo tồn biển do địa phương quản lý thông qua các hoạt động địa phương góp phần tăng cường mạng lưới quốc gia các khu bảo tồn biển của Việt Nam. Có 4 kết quả chính cần đạt được: năng lực của các nhà quản lý khu bảo tồn biển do địa phương quản lý và cộng đồng tại các địa bàn dự án được tăng cường, kế hoạch quản lý thích ứng được hoàn thiện và chia sẻ trong mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam, khả năng phục hồi trước biến đổi khí hậu của các sinh kế cộng đồng được cải thiện, dự án được quản lý hiệu quả.

Dự án đã bắt đầu khởi động từ tháng 4 năm 2013, và hoạt động đầu tiên đã diễn ra 23 – 27/4, nhóm công tác MCD đi khảo sát thực địa tại các vùng dự án nhằm đánh giá hiện trạng và nhu cầu quản lý các khu bảo tồn biển địa phương.n được mong đợi sẽ đóng góp tích cực cho chương trình “Rừng ngập mặn cho tương lai” về quản lý thích ứng, sinh kế bền vững và khả năng phục hồi của cộng đồng.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh