Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Khởi động thực hiện các sáng kiến hợp tác giữa MCD (Việt Nam) và Ocean Conservancy (Hoa Kỳ) góp phần giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng và giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam

23. 01. 2021 Tin tức
Ngày 21/1/2021, tại TP Nam Định, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định tổ chức cuộc họp giới thiệu các dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng” và dự án “Hỗ trợ thực hiện các sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam’’ tới các bên liên quan tại địa phương.

Tham dự Cuộc họp khởi động có lãnh đạo và cán bộ Sở TN&MT tỉnh Nam Định; Đại diện các cơ quan Sở GTVT tỉnh Nam Định, UBND và phòng TN&MT các huyện Mỹ Lộc, Giao Thuỷ, Nam Trực và TP Nam Định; Công ty cổ phần môi trường đô thị TP Nam Định, Tỉnh đoàn Nam Định, BQL VQG Xuân Thuỷ, UBND phường Trần Tế Xương; và Lãnh đạo và cán bộ của Trung tâm MCD.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe lãnh đạo MCD tóm tắt các hoạt động MCD đã thực hiện cùng các bên liên quan tại Nam Định giai đoạn 2018-2020. Sở TN&MT TP Nam Định trình bày báo cáo về công tác quản lý rác thải đến năm 2020 tại tỉnh và công tác phối hợp trong thực hiện các dự án quản lý rác thải do MCD chủ trì tại địa phương.

Tại cuộc họp, nội dung, kế hoạch và cơ chế phối hợp triển khai các dự án trong giai đoạn 2020 – 2023 do Trung tâm MCD chủ trì thực hiện với nguồn tài trợ và cố vấn kỹ thuật của Tổ chức Bảo tồn Đại dương (Ocean Conservancy – OC) và được UBND tỉnh Nam Định giao Sở TN&MT là đơn vị đầu mối phối hợp thực hiện tại Nam Định.

Dự án “Giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa trên sông Hồng” nhằm thúc đẩy các giải pháp công nghệ sáng tạo và truyền thông để cải thiện quản lý chất thải rắn khu vực ven sông và cửa sông. Dự án sẽ tập trung cải tiến và nhân rộng công cụ thu gom rác thải trên sông (bẫy rác) đã được thử nghiệm trước đó, trên khu vực sông Hồng và các sông nhánh liên quan tại Nam Định, đồng thời theo dõi dữ liệu từ các bẫy rác để đánh giá thành phần rác thải và hiệu quả của các công cụ. Dữ liệu và kinh nghiệm được thu thập từ các công cụ này sẽ làm cơ sở thực hiện các hoạt động truyền thông nhằm cải thiện việc quản lý rác thải và thúc đẩy các chính sách và hành động giảm thiểu rác thải nhựa.  

Dự án “Hỗ trợ thực hiện các sáng kiến giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam” nhằm thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan và kết nối hỗ trợ kỹ thuật tăng cường hiệu quả các nỗ lực giảm thiểu rác thải nhựa đại dương tại Việt Nam, góp phần hỗ trợ triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về Quản lý rác thải nhựa đại dương. Dự án này tập trung các hoạt động nghiên cứu đánh giá tình trạng rác thải rắn và rác thải nhựa khu vực ven sông và đô thị lân cận tại tỉnh Nam Định và hỗ trợ tăng cường năng lực cán bộ địa phương trong lĩnh vực liên quan.

Các đại biểu tham gia cuộc họp đã trao đổi về tình hình quản lý rác thải rắn và rác thải nhựa cụ thể của từng địa bàn thuộc khu vực dự án, vai trò ý nghĩa của dự án đối với địa phương và thống nhất phương thức phối hợp triển khai các hoạt động với sự tham gia của các bên liên quan để đảm bảo các dự án diễn ra đúng tiến trình và đạt hiệu quả tốt nhất.

————————

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và bảo tồn hệ sinh thái biển, phấn đấu vì vùng ven biển Việt Nam với môi trường trong sạch an toàn, các hệ sinh thái biển bền vững và các cộng đồng dân cư ven biển có chất lượng cuộc sống tốt đẹp.

Web: http://mcdvietnam.org

Email: mcd@mcdvietnam.org

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh