Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Hàng trăm hộ tiểu thương chợ Hạ Long 1 đã ký cam kết tham gia Nhãn Xanh “Đơn vị tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa”

21. 08. 2020 Tin tức

Nhãn Xanh “Đơn vị tiên phong giảm thiểu rác thải nhựa” là một sáng kiến của Trung tâm MCD và Ban Quản Lý chợ Hạ Long 1 trong việc thúc đẩy, tôn vinh các hộ tiểu thương, dịch vụ có hoạt động kinh doanh tại chợ Hạ Long 1 thực hiện các hành động quản lý tốt hơn rác thải rắn và giảm thiểu rác thải nhựa.

 

Ảnh: Cán bộ Ngô Thị Ngọc phổ biến mục đích của sáng kiến tới các hộ dân

 

Việc triển khai thực hiện các tiêu chí Nhãn Xanh của nhóm các hộ tiểu thương, dịch vụ nòng cốt tại chợ Hạ Long 1 theo cam kết đã ký từ tháng 3/2020 đã cho các kết quả tốt. Nhằm lan tỏa các thực hành tốt này đến cộng đồng lớn hơn tại chợ Hạ Long 1, Trung tâm MCD đã phối hợp cùng BQL chợ Hạ Long 1 và nhóm tiểu thương, dịch vụ nòng cốt triển khai các hoạt động đối thoại trực tiếp nhằm tăng cường hiểu biết về quản lý rác thải rắn, các giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa, vận động tham gia thực hiện tiêu chí Nhãn Xanh đến đại diện các ngành hàng, các hộ tiểu thương khác tại chợ Hạ Long 1. Tính tới 15/8/2020, đã có 105 hộ tiểu thương tại chợ Hạ Long 1 được tiếp thu kiến thức, kinh nghiệm và đã ký cam kết thực hiện các tiêu chí của Nhãn Xanh.

 

Ảnh: Cán bộ Nguyễn Văn Công phổ biến mục đích của sáng kiến tới các hộ tiểu thương tại Chợ Hạ Long 1

 

Bên cạnh đó, bộ tài liệu, tin bài phát thanh tuyên truyền giảm ô nhiễm rác thải nhựa, hướng dẫn phân loại rác và các cách giảm thiểu rác thải nhựa, cung cấp thông tin và các hoạt động dự án đã được MCD hỗ trợ và sẽ được BQL chợ Hạ Long 1 sử dụng để phục vụ công tác lan tỏa và thúc đẩy thực hiện các tiêu chí Nhãn Xanh rộng rãi hơn trong cộng đồng.

 

Hoạt động thuộc khuôn khổ dự án “Thí điểm quản lý rác thải nhựa đô thị khu vực vùng bờ Vịnh Hạ Long, Việt Nam ” được USAID tài trợ thông qua công ty DIG và do MCD chủ trì thực hiện phối hợp các đối tác tại Tp Hạ Long, Quảng Ninh trong thời gian từ 2018 đến 31/12/2020. Mục tiêu chính của dự án là nâng cao hiệu quả quá trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải ở khu vực vùng bờ Vịnh Hạ Long, qua đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa đối với môi trường biển khu vực Di sản Thế giới Vịnh Hạ Long.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh