Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tham gia - Slide 2

  • Trang tham gia - Slide 1

Việc làm

Thông báo tuyển dịch vụ thực hiện phim dự án “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng”

25. 07. 2019 Việc làm

Thông tin chung
Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái biển và cải thiện đời sống cộng đồng, phấn đấu vì vùng ven biển Việt Nam với các hệ sinh thái bền vững và các cộng đồng dân cư ven biển đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương có một cuộc sống chất lượng tốt.
MCD cam kết thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, thực hiện các sáng kiến phát huy tri thức bản địa và kinh nghiệm quốc tế nhằm quản lý tốt hơn các hệ sinh thái biển, cải thiện đời sống cộng đồng, góp phần phát triển bền vững vùng ven biển, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Với hơn một thập kỷ cống hiến và trưởng thành, tới nay, MCD đã có kinh nghiệm thực hiện và quản lý hơn 60 dự án với quy mô khác nhau, là đối tác thực thi được lựa chọn của các tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, MCD tập trung vào 3 chương trình chính gồm: Môi trường-Tài nguyên ven biển-Biến đổi khí hậu; Sinh kế bền vững, Nghề cá và Phát triển Cộng đồng; và Sáng tạo, Truyền thông cho phát triển.
Dự án “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng” góp phần vào mục tiêu chung là tăng cường bảo tồn cảnh quan và môi trường, quản lý khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững Vịnh Hạ Long, dự án này nhằm các mục tiêu cụ thể sau: (1) Thúc đẩy các đơn vị ở địa phương trong và ngoài nhà nước và đại diện cộng đồng cùng tham gia quản lý, bảo vệ và khai thác, phát triển các giá trị của Vịnh Hạ Long. Tạo công cụ quản lý tổng hợp Vịnh Hạ Long trên cơ sở phát huy tinh thần hợp tác tích cực và duy trì tính bền vững của cơ chế hợp tác đó; (2) Nâng cao nhận thức xã hội và sự quan tâm, nhìn nhận của công chúng và các cơ quan quản lý nhà nước về vai trò và sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt là từ các tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững Vịnh Hạ Long; (3) Xây dựng quy hoạch chi tiết nuôi trồng thủy bền vững trên Vịnh Hạ Long. Triển khai thành công mô hình thí điểm nuôi trồng thủy sản bền vững gắn với gắn với du lịch có trách nhiệm và bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản. Góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sản phẩm du lịch trên cơ sở hoạt động nuôi trồng thủy sản bền vững. Dự án được điều phối thực hiện bởi 3 tổ chức MCD (chủ trì), PanNature và CECR. Dự án đã được UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phê duyệt theo quy định của Việt Nam.
Với mục đích truyền tải mục tiêu, kết quả cũng như quá trình hợp tác giữa các bên liên quan triển khai dự án, MCD mong muốn tuyển các chuyên gia hoặc nhà cung cấp dịch vụ có nhiều kinh nghiệm thực hiện công việc nêu trên, với những thông tin như sau:
Yêu cầu về phim tư liệu
Bộ phim phóng sự tư liệu về dự án Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà sẽ được hoàn thành nhằm đạt được mục tiêu chính như sau:
 Thể hiện được mục đích, mục tiêu của dự án;
 Ghi nhận các hoạt động và sản phẩm chính của dự án;
 Ghi nhận hợp tác các bên liên quan, các tổ chức địa phương và cộng đồng;
 Ghi nhận quá trình triển khai mô hình Nuôi trồng thủy sản bền vững kết hợp với du lịch có trách nhiệm trên Vịnh Hạ Long.
Yêu cầu về sản phẩm:
 Độ dài của phim: Một bản dài 15 đến 20 phút và một bản tóm tắt tổng quan dài 3 phút.
 Đủ chất lượng phát sóng trên các kênh truyền hình, internet, mạng xã hội, đĩa DVD. Phim có thể bao gồm các đoạn/tập khác nhau có thể đứng độc lập để dễ dàng cho việc chia sẻ trên website và mạng xã hội.
 Phim bằng tiếng Việt, có lời bình và có phụ đề bằng tiếng Anh.
Nhiệm vụ của chuyên gia/nhà cung cấp dịch vụ về phim tư liệu
Tiến hành xây dựng phim phóng sự tư liệu về dự án Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng trên cơ sở sử dụng các phương pháp phù hợp và tập trung vào các điểm sau:
 Xây dựng kịch bản chi tiết của bộ phim 15-20 phút và bộ phim 3 phút;
 Đề xuất kế hoạch, lịch trình, thời gian để hoàn thành bộ phim (bao gồm cả thực địa, phỏng vấn…);
 Nghiên cứu các tài liệu, các đoạn phim tư liệu đã có và thu thập thông tin liên quan Dự án để hoàn thiện đề xuất kịch bản phù hợp yêu cầu;
 Triển khai các hoạt động chuyên môn để thực hiện bộ phim dưới sự điều phối của MCD.
Thời gian thực hiện:
 Hoàn thành kịch bản chi tiết bộ phim trước 30/8/2016.
 Hoàn thiện và bàn giao trước vào 30/5/2017.
Sản phẩm cụ thể:
 02 kịch bản chi tiết cho từng phim tài liệu dự án;
 02 phim tài liệu dự án đạt yêu cầu được in ấn chất lượng bằng ít nhất 10 đĩa DVD cho mỗi phim.
Yêu cầu về đơn vị cung cấp dịch vụ:
 Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền hình, báo chí, truyền thông;
 Có kinh nghiệm làm phim phóng sự về các vấn đề phát triển, ưu tiên các đơn vị có kinh nghiệm cộng tác với các tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam;
 Có khả năng sáng tạo trong việc truyền tải thông điệp;
 Có trang bị đầy đủ các thiết bị ghi hình, hậu kỳ đáp ứng cho việc sản xuất phim chất lượng cao.
Làm thế nào để nộp hồ sơ
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: admin@mcdvn.azurewebsites.net với tiêu đề “Phim tài liệu dự án Sáng kiến liên minh Hạ Long – Cát Bà” trước 17h00 giờ Hà Nội, ngày 26/07/2016. Hồ sơ quan tâm cần được viết bằng tiếng Việt và nên bao gồm:
– Đề xuất kỹ thuật bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh trong đó bao gồm phác thảo ý tưởng nội dung kịch bản, phương pháp và kế hoạch dự kiến, và thông tin về nhân sự sẽ tham gia sản xuất chương trình;
– Đề xuất dự trù kinh phí liên quan đến việc sản xuất chương trình;
– Đường link đến một số phim có nội dung tương tự mà đơn vị đã sản xuất.
Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời trao đổi tiếp theo. MCD sẽ lựa chọn các hồ sơ có chất lượng và dựa trên các tiêu chí đảm bảo công bằng cho các hồ sơ ứng tuyển.
Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại http://mcdvietnam.org

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh