Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tham gia - Slide 2

 • Trang tham gia - Slide 1

Tuyển dụng

Thông báo mời kiểm toán 2019

13. 03. 2020 Tuyển dụng

Giới thiệu về MCD

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái biển và cải thiện đời sống cộng đồng, phấn đấu vì vùng ven biển Việt Nam với các hệ sinh thái bền vững và các cộng đồng dân cư ven biển đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương có một cuộc sống chất lượng tốt.

MCD cam kết thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, thực hiện các sáng kiến phát huy tri thức bản địa và kinh nghiệm quốc tế nhằm quản lý tốt hơn các hệ sinh thái biển, cải thiện đời sống cộng đồng, góp phần phát triển bền vững vùng ven biển, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Với hơn một thập kỷ cống hiến và trưởng thành, tới nay, MCD đã có kinh nghiệm thực hiện và quản lý gần 70 dự án với quy mô khác nhau, là đối tác thực thi được lựa chọn của các tổ chức có uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, MCD tập trung vào 3 chương trình chính gồm: Môi trường-Tài nguyên ven biển-Biến đổi khí hậu; Sinh kế bền vững, Nghề cá và Phát triển Cộng đồng; và các chương trình bổ trợ: ….

MCD thông báo mời kiểm toán với nội dung như sau:

Mô tả công việc

 • Báo cáo tài chính dự án.
 • Địa điểm kiểm toán: Văn phòng MCD tại Hà Nội hoặc thực địa (nếu cần thiết và có sự đồng ý của MCD)
 • Sản phẩm kiểm toán: Báo cáo kiểm toán tổ chức MCD năm 2019 và thư quản lý (tiếng Việt và tiếng Anh)
 • Thời gian kiểm toán: 06-09/04/2020
 • Thời hạn hoàn thành báo cáo kiểm toán: trước ngày 25/04/2020

Yêu cầu về đơn vị kiểm toán

 • Hồ sơ pháp lý và chứng minh năng lực của công ty kiểm toán
 • Phương pháp và kế hoạch triển khai kiểm toán
 • Nhân sự chủ chốt tham gia kiểm toán
 • Chi phí kiểm toán

Đơn vị kiểm toán phải có tên trong danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán do Bộ Tài chính công bố năm 2019.

Làm thế nào để nộp hồ sơ

Các đơn vị kiểm toán quan tâm gửi hồ sơ tới chị Vũ Thị Vân Anh – Phòng Hành chính Nhân sự MCD qua email: vvanh@mcdvietnam.org/mcd@mcdvietnam.org đến trước ngày 26/03/2020

Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời trao đổi tiếp theo. MCD sẽ lựa chọn các hồ sơ có chất lượng và dựa trên các tiêu chí đảm bảo công bằng cho các hồ sơ ứng tuyển.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh