Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Phát triển sinh kế tại các khu bảo tồn biển do địa phương quản lý

30. 01. 2015 Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng
Ngày 30/1/2015 tại Nha Trang, Khánh Hòa, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) phối hợp với Ban quản lý Khu bảo vệ hệ sinh thái biển Rạn Trào tổ chức hội thảo: Tăng cường quản lý tài nguyên và phát triển sinh kế thích ứng tại các Khu bảo tồn biển do địa phương quản lý (LMMA).
Mục tiêu của Hội thảo tăng cường liên kết trong mạng lưới giữa 3 Khu bảo vệ biển (KBVB), góp phần thúc đẩy hoạt động mạng lưới LMMA tại Việt Nam đóng góp cho các chính sách về hệ thống các khu bảo tồn biển quốc gia, tham vấn về huy động nguồn tài chính tự vững cho KBVB địa phương, chia sẻ những kết quả, khó khăn và thuận lợi, kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thể chế hóa mô hình LMMA và phát triển sinh kế thích ứng cho cộng đồng tại các tỉnh ven biển miền Trung.

Hội thảo nằm trong khuôn khổ dự án “Nâng cao khả năng phục hồi với sinh kế của cộng đồng và năng lực quản lý thích ứng của các khu bảo tồn biển địa phương tại Việt Nam: hành động địa phương đóng góp vào mạng lưới quốc gia” đang được triển khai với sự hỗ trợ tài chính của Quỹ Rừng ngập mặn cho tương lai (MFF), do MCD phối hợp với các đối tác địa phương tại 03 tỉnh Bình Định, Quảng Nam và Khánh Hòa thực hiện từ tháng 4/2013 đến tháng 3/2015.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh sau 02 năm triển khai các hoạt động của dự án tại 03 tỉnh (Khánh Hòa, Bình Định, Bãi Hương) đã đạt được một số kết quả khả quan cùng với một số kinh nghiệm rút ra trong suốt quá trình triển khai. Các đại biểu tham dự hội thảo tới từ các bộ ngành liên quan như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các cán bộ chuyên trách đến từ các tỉnh ven biển miền Trung, các cơ quan báo chí và đại diện cộng đồng dân cư ven biển.

Trong giai đoạn 2012-2014, thông qua các sáng kiến phát triển với sự hỗ trợ của các nhà tài trợ Oxfam, Chính Phủ Úc, Chương trình Rừng Ngập mặn cho Tương lai, Quỹ Mcknight, MCD đã cùng với các đối tác trung ương và địa phương tại vùng Đồng Bằng Sông Hồng, ven biển miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long thúc đẩy áp dụng quy phạm thực hành tốt và các công cụ tiên tiến trong quản lý tài nguyên biển thích ứng biến đổi khí hậu (chú trọng hệ sinh thái rừng ngập mặn tại hai khu dự trữ sinh quyển khu vực miền Bắc), tăng cường năng lực, hỗ trợ xây dựng và thể chế hóa mô hình Khu bảo tồn biển do địa phương quản lý (LMMA) với hệ sinh thái rạn san hô tại miền Trung và thúc đẩy mạng lưới LMMA tại Việt Nam; hỗ trợ áp dụng các cải tiến kỹ thuật và hoàn thiện (có đánh giá hiệu quả) các mô hình thí điểm sinh kế thích ứng của người dân vùng ven biển (đa dạng sinh học, miền Trung, Đồng bằng Sông Cửu Long) bị tổn thương nhiều nhất trước tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai, đặc biệt là người nghèo, phụ nữ đơn thân; tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện các dự án, truyền thông thúc đẩy hành động địa phương về DRR & CCA, chia sẻ với một số khu vực ven biển khác và tại các diễn đàn kết nối hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ và chính phủ, đồng thời khái quát hóa tiếp cận và phương thức can thiệp của MCD để phổ biến áp dụng.

  Thanh Hải

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh