Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • POR_8411

    Trang hoat dong - slide 2

  • LEN_8493

    Trang hoat dong - slide 1

Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Lễ ra mắt ban quản lý và công bố quy chế quản lý Khu dự trữ sinh quyển Châu thổ sông Hồng

11. 09. 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Ngày 10/09/2013, tại Nam Định, đã diễn ra buổi lễ ra mắt Ban Quản lý và công bố Quy chế quản lý khu dự trữ sinh quyển châu thổ sông Hồng (tên viết tắt: KDTSQ Châu thổ sông Hồng).

Buổi lễ tổ chức nhằm ra mắt Ban quản lý nhiệm kỳ 2013 – 2018 và ký kết thỏa thuận thực hiện Quy chế quản lý, đồng thời thống nhất kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Khu dự trữ sinh quyển sông Hồng cho năm 2013-2014. Tham gia buổi lễ có 116 đại biểu đến từ các UBND, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở kế hoạch đầu tư, Sở Văn hóa-thể thao, Sở Khoa học công nghệ 03 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình; Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng (MCD); các khu bảo tồn, vườn quốc gia.v.v.

DSC03336

Khu DTSQ thế giới đất ngập nước ven biển liên tỉnh châu thổ sông Hồng (tên viết tắt: Khu DTSQ Châu thổ sông Hồng) thuộc địa bàn 03 tỉnh: Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình được UNESCO công nhận từ năm 2005. Mặc dù Ban quản lý khu DTSQ đã được thành lập với sự tham gia quản lý của 03 tỉnh trên nhưng vẫn còn nhiều điều bất cập: sự quản lý chồng chéo, phân cấp quản lý không đồng bộ giữa các tỉnh,…Trước thực tế này, cơ quan quản lý nhà nước thuộc các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình cùng nhóm cố vấn (Ủy ban con người và sinh quyển – MAB, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng- MCD) đã thảo luận và xây dựng và hoàn thiện “Quy chế quản lý khu dự trữ sinh quyển đất ngập nước liên tỉnh ven biển đồng bằng châu thổ sông Hồng”.

DSC03407

Buổi lễ là kết quả của quá trình thảo luận, xây dựng và hoàn thiện giữa Ban quản lý 03 tỉnh và các bên cố vấn nhằm đưa ra phương án tốt nhất quản lý khu DTSQ sông Hồng.

 

Gửi phản hồi

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh