Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Hội thảo tham vấn và lập kế hoạch thí điểm công nghệ nhật ký đánh bắt điện tử và truy xuất nguồn gốc (eCDT) trong chuỗi giá trị cá ngừ tại tỉnh Bình Định

16. 01. 2020 Tin tức

Tiếp nối các hoạt động trong sáng kiến “Thí điểm ứng dựng công nghệ góp phần giảm thiểu khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), hướng tới quản lý thủy sản bền vững, giai đoạn 2019 – 2020” trong khuôn khổ hợp tác đã được Tổng cục thủy sản ủng hộ,  Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định tổ chức “Hội thảo tham vấn và lập kế hoạch thí điểm eCDT và nghiên cứu chuỗi giá trị cá ngừ tại Bình Định” ngày 09/01/2020 tại Quy Nhơn, Bình Định.

Bà Nguyễn Thu Huệ – Giám đốc MCD phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo tạo cơ hội cho các bên liên quan ở cấp tỉnh thảo luận các khái niệm liên quan tới công nghệ nhật ký đánh bắt điện tử và truy xuất nguồn gốc điện tử nhằm giảm thiểu  khai thác IUU và tham vấn xây dựng kế hoạch thí điểm eCDT với quy mô nhỏ, áp dụng với nghề cá ngừ ở tỉnh Bình Định. Qua đó cung cấp đầu vào cho các tham vấn quốc gia về hoàn thiện hướng dẫn eCDT từ kinh nghiệm triển khai thử nghiệm eCDT tại Bình Định. Bên cạnh đó, tham vấn và trao đổi các tác nhân chính trong chuỗi giá trị cá ngừ và xác định các yêu cầu về eCDT của các bên liên quan đến chuỗi cá ngừ tỉnh Bình Định

Hội thảo có sự tham dự của hơn 35 đại biểu đến từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định; Vụ Khai thác Thủy sản, Trung tâm Thông tin thủy sản, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định, các cảng cá tỉnh Bình Định; Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Thuận; Các công ty thu mua, chế biến cá ngừ; Hiệp hội Cá ngừ Việt Nam (Vinatuna), Hiệp hội Cá ngừ Bình Định, Hiệp hội Thủy sản Bình Định; các chủ tàu khai thác cá ngừ đại dương; các tổ chức phi chính phủ; chuyên gia tư vấn về công nghệ điện tử nhật ký điện tử và truy xuất nguồn gốc và các cơ quan báo chí địa phương.

Ông Đặng Văn Quang – Chuyên viên của Trung tâm Thông tin Thủy sản – Tổng cục Thủy sản

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Vụ Khai thác thủy sản, Tổng cục Thủy sản đã phát biểu trình bày về tổng quan chính sách liên quan đến eCDT nhằm giảm thiểu khai thác IUU và quản lý khai thác thủy sản. Đại diện lãnh đạo Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định đã trình bày hiện trạng và một số bài học kinh nghiệm của tỉnh liên quan đến các quy trình nhật ký đánh bắt và truy xuất nguồn gốc thủy sản, đặc biệt là cá ngừ đại dương. Những kinh nghiệm thực tiễn trọng thực hiện nhật ký đánh bắt điện tử và truy xuất nguồn gốc tại các tỉnh ven biển Việt Nam trong thời gian gần đây cũng được chia sẻ bởi các chuyên gia về công nghệ eCDT tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Ý kiến tham vấn tại Hội thảo sẽ là căn cứ quan trọng để xây dựng kế hoạch thí điểm eCDT cho một số tàu tham gia chuỗi giá trị cá ngừ tại Bình Định. Thí điểm này góp phần tăng tính minh bạch cho sản phẩm cá ngừ từ khi khai thác đến tay người tiêu dùng, đồng thời góp ý cải thiện chính sách quản lý khai thác thủy sản.

Thông tin tham khảo thêm từ:

Tổng cục Thủy sản: https://www.fistenet.gov.vn/tin-tức/-tin-vắn/doc-tin/014199/2020-01-16/hoi-thao-tham-van-va-lap-ke-hoach-thi-diem-cong-nghe-nhat-ky-danh-bat-dien-tu-va-truy-xuat-nguon-goc-dien-tu-ecdt-trong-chuoi-gia-tri-ca-ngu-tai-tinh-binh-dinh

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh