Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Small-slider-1

    Cac trang khac - Slide 2

Dự án

Dự án

07. 05. 2013 Dự án

Các dự án MCD đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu ưu tiên người dân vùng ven biển, bao gồm các can thiệp kỹ thuật về quản lý tài nguyên vùng ven biển, phát triển sinh kế bền vững trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thảm họa thông qua tăng cường nhận thức, kỹ năng và thực hành cho người dân, cán bộ các cấp và một số can thiệp khác mang tính thể chế với mục đích tăng cường năng lực cho các tổ chức cộng đồng, vận động chính sách.

Địa bàn khu vực các dự án là vùng có cộng đồng nghèo sinh sống trong và quanh các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu bảo tồn biển và khu dự trữ sinh quyển có yếu tố biển đã được xác định bởi các định hướng ưu tiên quốc gia. MCD hoạt động tại các nơi có những hệ sinh thái điển hình ở các vùng đất ngập nước tại đồng bằng sông hồng (Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng), đồng bằng sông Mekong, ven biển miền trung (Khánh Hòa) và các đảo ven bờ.

Những thành công mà MCD đạt được là nhờ cách tiếp cận có sự tham gia, trong đó đảm bảo việc người dân vùng ven biển chủ động lựa chọn, tiếp cận cho sự phát triển của chính họ nói riêng đáp ứng được các nhu cầu thực sự của người dân thông qua quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng, mô hình sinh kế và cộng đồng kinh doanh và đóng góp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói chung.

Các cơ quan tài trợ

MCD nhận được sự hỗ trợ tài chính từ các cơ quan sau:

Oxfam-Novib

European Union

McKnight Foundation

Australian Government Department of the Environment and Water Resources

Oak Foundation

Rufford Maurice Laing Foundation

Australian Government AusAID

National Oceanic and Atmospheric Administration

Vietnam Marine Science and Technology Association

Community Conservation Network

Society of Wetland Scientists

Coca Cola Vietnam

Individual donors

 

Các cơ quan đối tác chính
Các cơ quan chính phủ:

 

Tổng cục Biển và Hải đảo, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi Thuỷ sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Trung tâm Tin học Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;

Viện Nghiên cứu và Phát triển Chiến lược, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Viện Nghiên cứu Phát triển Du lịch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

 

Các tổ chức phi chính phủ và hiệp hội

Quỹ Bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc tế (WWF)

Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN)

Trung tâm Thiên nhiên và Con người (PANATURE)

Ủy ban Con người và Sinh quyển (MAB)

Trung tâm Phát triển Nông thôn Bền vững (SRD)

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA)

Hội Khoa học Kỹ thuật Biển (VIMASTA)

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE)

Hiệp Hội các Vườn Quốc gia và Khu Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam (VNPPA)

Mạng lưới các Tổ chức xã hội dân sự Việt Nam và Biến đổi khí hậu (VCSO&CC)

 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Môi trường và Phát triển (CERED)

Viện Nghiên cứu xã hội (ISS).

Trung tâm Sức khỏe và Phát triển Cộng đồng (COHED)

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng (CSIP)

 

 

 

Gửi phản hồi

Your email address will not be published.

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh