Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tham gia - Slide 2

  • Trang tham gia - Slide 1

Việc làm

Thông báo tuyển dụng Cán bộ chương trình

18. 11. 2019 0 Comment
MCD tuyển dụng

MCD tuyển dụng

29. 08. 2019 0 Comment

MCD tuyển tư vấn truyền thông

25. 07. 2019 0 Comment

Thông tin chung Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn biển, cải thiện đời sống cho cộng đồng ven biển và phát triển bền vững vùng ven […]

Thông báo tuyển dịch vụ thực hiện phim dự án “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng”

25. 07. 2019 0 Comment

Thông tin chung Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái biển và cải thiện đời sống cộng đồng, phấn đấu vì vùng ven biển […]

Tuyển dụng Cán bộ chương trình – Truyền thông và Phát triển

Tuyển dụng Cán bộ chương trình – Truyền thông và Phát triển

21. 06. 2019 0 Comment
Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh