Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

14. 08. 2013 0 Comment

Trong lĩnh vực Phát triển Cộng đồng, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) hướng tới xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển cộng đồng thông qua tăng cường năng lực cộng đồng và đối tác địa phương, tổ chức cộng đồng theo hình thức doanh nghiệp xã hội và thể chế hóa, phát triển sinh kế (thủy sản và phi thủy sản) thân thiện môi trường thích ứng BĐKH, kết nối cộng đồng các địa phương, tài liệu hóa kinh nghiệm và chia sẻ.

MCD thúc đẩy du lịch, trải nghiệm và hơn thế nữa

MCD thúc đẩy du lịch, trải nghiệm và hơn thế nữa

06. 05. 2013 0 Comment

Ngày 22/11/2012, Trung tâm bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đã tổ chức hội thảo mang tên: “Du lịch, trải nghiệm và hơn thế nữa” nhằm mục đích hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái cộng đồng đến các cơ quan nhà nước, ngoài nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các công ty lữ hành và giới truyền thông.

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh