Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tham gia - Slide 2

 • Trang tham gia - Slide 1

Việc làm

Tuyển tư vấn đánh giá dự án “Con thuyền mơ ước”

08. 01. 2018 Việc làm

1. Bối cảnh

Dự án “Con thuyền mơ ước” do Trung tâm Nghiên Cứu bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) chủ trì thực hiện phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông và Công nghệ thông tin (Vietnet-ICT) với Tập đoàn Microsoft tài trợ kinh phí và tư vấn công nghệ và Công ty Acer Việt Nam tài trợ máy tính.

Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở những khu vực xa xôi hẻo lánh vùng ven biển vịnh Hạ Long được tăng cường năng lực về công nghệ thông tin và khoa học máy tính, nâng cao nhận thức và kiến thức về bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường biến, để có thêm cơ hội cải thiện cuộc sống tốt đẹp hơn, thông qua phương thức sáng tạo và phù hợp với thực tiễn vùng ven biển.

Dự án được thực hiện từ tháng 1/2017 đến tháng 1/2018, tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Mục tiêu định tính của dự án:

 • 200 thanh thiếu niên được đào tạo về các lĩnh vực: i) Công nghệ thông tin cơ bản và khoa học máy tính; ii) Bảo vệ di sản, bảo vệ môi trường và thích ứng BĐKH; và iii) Kĩ năng mềm
 • 100 cán bộ các cơ quan địa phương và 50 cán bộ các tổ chức đoàn thể, xã hội và phi chính phủ tham gia các khóa giảng viên nguồn và quá trình thực hiện dự án.
 • 2.000 người tham gia trực tiếp vào sự kiện nâng cao nhận thức và tiếp cận các cơ hội học tập.
 • 50.000 thành viên cộng đồng được cung cấp và tiếp cận các thông tin và cơ hội học tập thông qua các hàng loạt các chiến dịch truyền thông và thông tin liên lạc.

Các hoạt động của dự án:

 • Biên soạn, thẩm định và phê duyệt nội dung tài liệu tập huấn có sự tham vấn từ các sở, ban ngành liên quan và chuyên gia.
 • Tổ chức 08 khóa tập huấn cho 200 thanh thiếu niên và 03 khóa tập huấn giảng viên nguồn cho 150 cán bộ, giáo viên, phụ trách thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Hạ Long
 • Tổ chức 01 cuộc thi về khoa học máy tính, sáng kiến thông tin và truyền thông (ICT) và về bảo tồn biển dành cho cộng đồng (nòng cốt là nhóm thanh thiếu niên và giảng viên nguồn đã được đào tạo), kết hợp với các sự kiện cộng đồng.
 • Thực hiện 05 cuộc đối thoại cộng đồng thúc đẩy hiểu biết và lan tỏa sáng kiến “Con thuyền mơ ước” tới các thanh thiếu niên, phụ huynh và cộng đồng.
 • Tổ chức 02 chuyến tham quan chia sẻ và lan tỏa mô hình “con thuyền mơ ước” tới các trường học trên đất liền với 50 thanh thiếu niên ưu tú từ các đợt tập huấn và cuộc thi, chia sẻ cho 500 thanh thiếu niên khác tại các trường đó, và 02 chuyến tham quan ra biển học tập thực hành sinh kế biển bền vững cho 50 thanh thiếu niên ưu tú  từ các đợt tập huấn và các cuộc thi.
 • Tổ chức 01 hội thảo nhằm thúc đẩy phương thức đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) và bảo vệ môi trường biển cho thanh thiếu niên theo mô hình “Con thuyền mơ ước” được lồng ghép vào chương trình hoạt động của địa phương.
 • Xây dựng 01 bộ phim tài liệu dùng để tiếp cận cộng đồng, truyền thông về các hoạt động tại địa phương và lan tỏa kết quả, kinh nghiệm của dự án.
 • Tổ chức Hội thảo tổng kết dự án với sự tham gia của các bên liên quan và truyền thông.

2. Mục đích công việc

Mục đích của công việc đánh giá cuối kỳ dự án:

 • Đánh giá mục tiêu và các kết quả đạt được của dự án sau khi thực hiện;
 • Đánh giá tác động và hiệu quả của dự án;
 • Đánh giá công tác quản lý, thực hiện dự án và những bài học rút ra
 • Đưa ra các đề xuất/khuyến nghị để duy trì và phát triển các thành quả của dự án trong giai đoạn tiếp theo.

3. Nhiệm vụ của chuyên gia đánh giá

 • Nghiên cứu các văn kiện dự án, báo cáo và các tài liệu liên quan phục vụ cho hoạt động đánh giá.
 • Xây dựng đề cương đánh giá (bao gồm: phương pháp, công cụ, đối tượng…) và kế hoạch thực hiện và đề xuất kinh phí cho hoạt động đánh giá.
 • Thảo luận và thống nhất với MCD về các nội dung, kế hoạch và kinh phí cho hoạt động đánh giá.
 • Tiến hành đánh giá tại thực địa
 • Phân tích và xử lý số liệu
 • Hoàn thành báo cáo đánh giá bằng tiếng Việt và tiếng Anh

4. Sản phẩm đầu ra

 • 01 báo cáo 20 trang bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, hoàn thành trước ngày 25/01/2018
 • Thuyết trình kết quả

5. Yêu cầu trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc đánh giá dự án (bao gồm kinh nghiệm đánh giá định tính, định lượng, phương pháp có sự tham gia)
 • Kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học máy tính, hoặc phát triển giáo trình và đào tạo cho học sinh trung học cơ sở.
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển cộng đồng
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc trong một nhóm đa lĩnh vực.
 • Có khả năng hoàn thành báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh

6.  Quy trình thực hiện

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: minhhoang@mcdvn.azurewebsites.netmcd@mcdvn.azurewebsites.net với tiêu đề “Đánh giá cuối kỳ Dự án Con thuyền mơ ước” trước 17.00 giờ Hà Nội, ngày 12/01/2018. Hồ sơ quan tâm bao gồm:

 • Một bản lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Một bản Đề xuất kế hoạch đánh giá dự án.

Chỉ hồ sơ đạt yêu cầu mới được xem xét và mời phỏng vấn./.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh