Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • Trang tin tức - Slide 2

 • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn Đánh giá kết quả tăng cường năng lực cấp huyện về xây dựng và thực hiện KHHĐ thích ứng BĐKH

06. 03. 2018 Tin tức

1. Thông tin cơ bản

Dự án “Thúc đẩy vai trò tiên phong của thanh niên trong thích ứng biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Hồng” với mục tiêu chung nhằm thúc đẩy các sáng kiến thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) vùng đồng bằng sông Hồng hiệu quả, sáng tạo và tăng cường vai trò tiên phong của thanh niên trong công tác ra quyết định và hành động thích ứng BĐKH. Dự án được tài trợ bởi cơ quan phát triển quốc tế Mỹ (USAID) và thực hiện trong giai đoạn 5/2015 – 5/2018. Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) chủ trì thực hiện và phối hợp với đối tác là Viện quản lý và phát triển châu Á (AMDI) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR). Dự án triển khai với đối tác địa phương, tập trung ở 3 huyện thuộc 3 tỉnh vùng châu thổ sông Hồng: Giao Thủy (Nam Định), Tiền Hải (Thái Bình) thuộc khu dự trữ sinh quyển liên tỉnh châu thổ sông Hồng (KDTSQ sông Hồng) và huyện Cát Hải (Thành phố Hải Phòng) thuộc Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà (KDTSQ Cát Bà)

Trong khuôn khổ dự án READY, 03 huyện tham gia dự án (gồm Tiền Hải, Giao Thủy và Cát Hải) đã được hỗ trợ xây dựng kế hoạch hành động TƯ BĐKH cấp huyện thông qua quá trình TCNL và thực hành. Các KHHĐ TƯ BĐKH cấp huyện đã được xây dựng dựa trên những kết quả đánh giá đầu vào, sự chủ trì của UBND các huyện và sự phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan của địa phương, sự hướng dẫn của các chuyên gia trong nước. Để triển khai xây dựng KHHĐ, các hoạt động nâng cao nhận thức, tập huấn, tham quan học tập, hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm, đã được tổ chức triển khai cho các cán bộ và thanh niên địa phương để học tập, bổ sung những kiến thức, kinh nghiệm về lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động thích ứng BĐKH, qua đó dự án có thể hỗ trợ tốt nhất cho tiến trình xây dựng kế hoạch hành động thích ứng BĐKH cấp huyện. Đến nay các kế hoạch đã được hoàn thiện và đang được triển khai một phần với việc thí điểm một số mô hình, sáng kiến TƯ BĐKH trong cộng đồng do đoàn viên thanh niên chủ trì, phù hợp với những giải pháp đã được xác định trong kế hoạch

2.    Mục đích công việc

Chủ trì hỗ trợ MCD thực hiện rà soát, ghi nhận và tổng kết các hoạt động, quá trình diễn ra, kết quả, tác động và bài học của quá trình TCNL cho các đối tác địa phương về xây dựng và thực hiện KHHĐ thích ứng BĐKH cấp huyện

3.    Nhiệm vụ của chuyên gia

 • Nghiên cứu các văn kiện dự án, báo cáo và các tài liệu liên quan phục vụ cho hoạt động đánh giá.
 • Xây dựng đề cương đánh giá (bao gồm: phương pháp, công cụ, đối tượng…) và kế hoạch thực hiện và đề xuất kinh phí cho hoạt động đánh giá.
 • Thảo luận và thống nhất với MCD về các nội dung, kế hoạch và kinh phí cho hoạt động đánh giá.
 • Tiến hành đánh giá tại thực địa
 • Phân tích và xử lý số liệu
 • Hoàn thành báo cáo đánh giá bằng tiếng Việt và tiếng Anh

4.    Địa điểm làm việc

Tại nơi làm việc của chuyên gia ở Hà Nội và đi thực địa ở các vùng dự án Hải Phòng, Nam  Định và Thái Bình.

5.    Sản phẩm đầu ra

 • 01 báo cáo đầy đủ 25 trang bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh, hoàn thành trước ngày 10/04/2018
 • Bài thuyết trình kết quả trình bày tại Hội thảo tổng kết dự án

6.    Yêu cầu trình độ chuyên môn, kinh nghiệm của chuyên gia tư vấn

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong việc đánh giá dự án (bao gồm kinh nghiệm đánh giá định tính, định lượng, phương pháp có sự tham gia).
 • Có kiến thức và kinh nghiệm trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu, Xây dựng năng lực đối tác và Phát triển cộng đồng.
 • Kỹ năng giao tiếp và làm việc trong một nhóm đa lĩnh vực.
 • Có khả năng hoàn thành báo cáo bằng tiếng Việt và tiếng Anh

7.    Quy trình thực hiện

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: minhhoang@mcdvn.azurewebsites.netadmin@mcdvn.azurewebsites.net với tiêu đề “ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CẤP HUYỆN DỰ ÁN READY” trước 17.00 giờ Hà Nội, ngày 11/03/2018. Hồ sơ quan tâm bao gồm:

 • Một bản lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;
 • Một bản Đề xuất kế hoạch đánh giá dự án.

Chỉ hồ sơ đạt yêu cầu mới được xem xét và mời phỏng vấn./.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh