Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • LEN_8431-copy

    Trang tham gia - Slide 2

  • LEN_8421

    Trang tham gia - Slide 1

Tình nguyện, việc làm

Thông báo Tuyển tư vấn về nuôi trồng thuỷ sản

15. 05. 2016 Tình nguyện, việc làm

Thông tin tuyển dụng tư vấn nuôi trồng thuỷ sản bền vững

MCD đang tìm kiếm một tư vấn chuyên về nuôi trồng thuỷ sản bền vững tư vấn, hướng

dẫn giúp cho người dân và HTX Vạn chài Hạ Long nuôi trồng thuỷ sản theo tiêu chuẩn

khoa học kỹ thuật đã được thực hành tốt ở một số vùng ven biển Việt Nam, thân thiện

với môi trường kết hợp với du lịch bền vững; Đưa ra các khuyến nghị mang tính khoa

học và thực tiễn cao trong NTTS giúp địa phương triển khai tốt mô hình – Tăng cường

hiệu quả của mô hình.

Những ứng viên quan tâm và có năng lực phù hợp gửi hồ sơ gồm bản lý lịch và bản

scan bằng cấp liên quan tới hòm thư admin@mcdvietnam.org trước 17h00 ngày

30/5/2016 với tiêu đề “Ứng tuyển tư vấn NTTS”.

Chỉ những hồ sơ có năng lực phù hợp sẽ được MCD liên hệ. Việc lựa chọn tư vấn dựa

trên các tiêu chí và nguyên tắc công bằng.

Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu tại đây

– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — -

 

 

 

 

 

Gửi phản hồi

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh