Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • LEN_8431-copy

    Trang tham gia - Slide 2

  • LEN_8421

    Trang tham gia - Slide 1

Tình nguyện, việc làm

Thông báo tuyển tư vấn về du lịch sinh thái

15. 05. 2016 Tình nguyện, việc làm

Thông tin tuyển dụng tư vấn du lịch có trách nhiệm

MCD đang tìm kiếm một tư vấn chuyên về du lịch có năng lực phân tích được hiện

trạng năng lực tổ chức và khai thác hoạt động du lịch của doanh nghiệp và người dân

tại khu vực Vung Viêng và tập huấn, hướng dẫn các kỹ năng làm du lịch sinh thái cộng

đồng gắn với mô hình NTTS.

Những ứng viên quan tâm và có năng lực phù hợp gửi hồ sơ gồm bản lý lịch và bản

scan bằng cấp liên quan tới hòm thư admin@mcdvietnam.org trước 17h00 ngày

30/5/2016 với tiêu đề “Ứng tuyển tư vấn du lịch”.

Chỉ những hồ sơ có năng lực phù hợp sẽ được MCD liên hệ. Việc lựa chọn tư vấn dựa

trên các tiêu chí và nguyên tắc công bằng.

Thông tin chi tiết có thể tìm hiểu tại đây 

– — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — – — -

 

 

Gửi phản hồi

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh