Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Thông báo mời chào giá gỗ làm lồng bè NTTS

25. 04. 2016 Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Giới thiệu về MCD

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái biển và cải thiện đời sống cộng đồng, phấn đấu vì vùng ven biển Việt Nam với các hệ sinh thái bền vững và các cộng đồng dân cư ven biển đặc biệt là các nhóm dễ bị tổn thương có một cuộc sống chất lượng tốt. MCD cam kết thúc đẩy hợp tác giữa các bên liên quan, thực hiện các sáng kiến phát huy tri thức bản địa và kinh nghiệm quốc tế nhằm quản lý tốt hơn các hệ sinh thái biển, cải thiện đời sống cộng đồng, góp phần phát triển bền vững vùng ven biển, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Với hơn một thập kỷ cống hiến và trưởng thành, tới nay, MCD đã có kinh nghiệm thực hiện và quản lý hơn 60 dự án với quy mô khác nhau, là đối tác thực thi được lựa chọn của các tổ chức  có uy tín trong nước và quốc tế. Hiện nay, MCD tập trung vào 3 chương trình chính gồm: Môi trường-Tài nguyên ven biển-Biến đổi khí hậu; Sinh kế bền vững, Nghề cá và Phát triển Cộng đồng; và Sáng tạo, Truyền thông cho phát triển. Dự án  “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà – thúc đẩy sự tham gia của các địa phương và cộng đồng” với mục tiêu chung “Góp phần vào mục tiêu chung là tăng cường bảo tồn cảnh quan và môi trường,quản lý khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững Vịnh Hạ Long, dự án này nhằm các mục tiêu cụ thể sau: (i) Thúc đẩy các điều kiện thuận lợi cho các đơn vị ở đại phương trong và ngoài nhà nước và đại diên cộng đồng có liên quan mật thiết đến quản lý và khai thác Vịnh Hạ Long tham gia hợp tác tích cực với nhau và duy trì tính bền vững của hợp tác đó; (ii) Tăng cường nhận thức xã hội và sự quan tâm, đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước về vai trò và sự hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt là tổ chức ngoài nhà nước và cộng đồng trong việc bảo vệ và phát triển bền vững Vịnh Hạ Long. Dự án được triển khai trong 03 năm từ tháng 6/2014 đến tháng 6/2017, chủ trì thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) và tham gia thực hiện bởi Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Trung tâm Nghiên cứu Môi trường và Cộng đồng (CECR). Hiện nay, MCD phối hợp với Sở NN&PTNN Quảng Ninh, UBND TP Hạ Long, HTX DVDL Vạn Chài  phối hợp để cần xây dựng mô hình thí điểm NTTS tại Vung Viêng và cần tìm đơn vị đủ năng lực, phù hợp cung cấp nguyên vật liệu, địa điểm mua nguyên vật liệu phục vụ mô hình thí điểm NTTS tại Vung Viêng.

Yêu cầu cụ thể

Để triển khai thực hiện đóng nhà bè kịp tiến độ dự án và là cơ sở cho HTX xuất kinh phí đầu tư các vật tư còn lại ngoài vật liệu gỗ, HTX đề nghị MCD hỗ trợ vật liệu gỗ đóng nhà bè NTTS với số lượng từng loại gỗ như sau: Đối với gỗ Táu tròn để đóng khung chịu lực bè nuôi: – Số lượng cần là: 26 m3 – Gỗ Táu tròn quy cách như sau: Đường kính trung bình từ 350 mm trở lên Đối với phần gỗ ván/gỗ tạp (gỗ keo) để đòng sàn và bao tường nhà trông coi trên bè NTTS: – Gỗ ván sàn nhà trông coi: Khối lượng 287,5 m2; Quy cách dài Từ 1,2m trở lên bản rộng 0,12m dày 0,28. – Gỗ bao tương nhà trông coi Gỗ Keo ép tấm: Khối lượng 210 m2; quy cách dài 2,4m rộng 1,2m

Yêu cầu về đơn vị cung cấp

  • Giấy phép hoạt động của công ty
  • Nguyên vật liệu phải có chứng chỉ/chứng nhận hợp pháp, thể hiện nguồn gốc không tổn hại môi trường
  • Chào giá chi tiết gồm giá cả, thông số gỗ, thông tin liên hệ của công ty, thông tin liên hệ của người chào giá, số lần thanh toán và thời hạn bàn giao

Làm thế nào để nộp hồ sơ

Các đơn vị phù hợp và quan tâm gửi hồ sơ tới chị Hoàng Anh – Trưởng phòng Hành chính Nhân sự MCD qua email: admin@mcdvn.azurewebsites.net hoặc bộ hồ sơ bằng bản in gửi tới văn phòng MCD: phòng 3104, tòa nhà 34T, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội với tiêu đề là “Cung cấp nguyên vật liệu gỗ làm nhà bè NTTS” đến trước ngày 10 tháng 06 năm 2016. Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời trao đổi tiếp theo. MCD sẽ lựa chọn các hồ sơ có chất lượng và dựa trên các tiêu chí đảm bảo công bằng cho các hồ sơ ứng tuyển.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết tại www.mcdvietnam.org

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh