Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Tập huấn khảo sát đánh giá dự án “Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với BĐKH của các cộng đồng ven biển VN”

15. 02. 2014 Tin tức

Ngày 12/02/2014, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đã tổ chức buổi Tập huấn kỹ năng khảo sát đánh giá dự án cho các cán bộ của tổ chức và các tình nguyện viên Hải Đăng Xanh (HĐX). Thành viên tham gia buổi tập huấn đã được hướng dẫn khái quát về khung logic dự án, các chỉ số M&E, bảng hỏi, phân tích số liệu định lượng với phần mềm SPSS với số liệu khảo sát hộ hưởng lợi quỹ sinh kế.

Buổi tập huấn lần này được tổ chức nhằm tăng cường năng lực cho cán bộ MCD và nhóm tình nguyện viên HĐX về giám sát và đánh giá dự án, đồng thời phối hợp với Viện quản lý và Phát triển châu Á (AMDI) để thu thập thông tin đánh giá hiệu quả triển khai của dự án “Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của các cộng đồng ven biển Việt Nam” (MCD 46). Các thông tin và dữ liệu thu thập được sẽ được phân tích và làm cơ sở cho báo cáo giữa kỳ và báo cáo kết quả dự án. Thông qua các báo cáo và đánh giá này, MCD sẽ có được cái nhìn tổng quan về tiến độ triển khai, các thành tựu đạt được, cũng như các vướng mắc và thiếu sót, quá đó, tìm ra biện pháp thích hợp để triển khai dự án một cách hiệu quả hơn.

Sau buổi tập huấn, MCD sẽ triển khai đồng thời các chuyến khảo sát thực địa tại ba tỉnh Hải Phòng, Nam Định và Thái Bình từ ngày 17 đến 21 tháng 2 năm 2014 nhằm thu thập các số liệu cần thiết phục vụ cho quá trình đánh giá.

Dự án MCD 46 “Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu (BĐKH) của các cộng đồng ven biển Việt Nam” do MCD và Oxfam phối hợp thực hiện và các đối tác địa phương tại đồng bằng sông Hồng (Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng) và đồng bằng sông Cửu Long (Tiền Giang, Trà Vinh) từ 2012 tới 2014 với sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển Úc (AusAID).

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh