Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

 • POR_8411

  Trang hoat dong - slide 2

 • LEN_8493

  Trang hoat dong - slide 1

Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Quản lý tài nguyên vùng ven biển

14. 08. 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường biển

Trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên Vùng ven biển, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) hướng tới mục tiêu xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện các hoạt động  thiết thực và mang tính cộng đồng về quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường vùng ven biển, thúc đẩy áp dụng tiếp cận quản lý tổng hợp vùng ven biển ở các cấp, đặc biệt là cấp địa phương với các quan tâm về ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.

hoat-dong-nghien-cuu-tai-nguyen-vung-ven

Các nội dung chính trong lĩnh vực Quản lý Tài nguyên Vùng ven biển của MCD bao gồm:

 • Thúc đẩy áp dụng các phương thức tiếp cận tiên tiến trong quản lý tài nguyên vùng ven biển
 1. Nghiên cứu các chính sách, chiến lược, kế hoạch quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển của Việt Nam và các mô hình quản lý tài nguyên vùng ven biển trong nước và quốc tế làm định hướng và căn cứ để xây dựng và phát triển các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch của MCD trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển.
 2. Xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ chính quyền các cấp và các cộng đồng ven biển tăng cường hiệu quả quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển, áp dụng tiếp cận quản lý tổng hợp vùng ven biển và các công cụ quản lý liên quan như khu dự trữ sinh quyển, khu bảo tồn biển, quan trắc kinh tế xã hội, quy hoạch không gian biển, đồng quản lý …
 3. Xây dựng, phát triển và thực hiện các mục tiêu, chiến lược và kế hoạch của MCD liên quan đến công tác quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển, ứng phó biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai.
 4. Thu thập, cập nhật và quản lý bộ cơ sở dữ liệu của MCD phục vụ công tác quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển, ưu tiên các địa bàn MCD triển khai dự án.
 • Xây dựng và phát triển năng lực quản lý tài nguyên vùng ven biển 
 1. Nâng cao nhận thức cộng đồng, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và đối tác MCD về các nội dung liên quan đến quản lý tài nguyên vùng ven biển như quản lý tổng hợp vùng ven biển, đồng quản lý, bảo tồn biển, khu dự trữ sinh quyển, dịch vụ hệ sinh thái, v.v…
 2. Hợp tác với các nhà khoa học và nhà quản lý liên quan, tạo mạng lưới liên kết với các cá nhân, các tổ chức, các tình nguyện viên, hỗ trợ các hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài nguyên vùng ven biển.
 • Vận động chính sách trong lĩnh vực quản lý tài nguyên vùng ven biển
 1. Chủ trì thực hiện hoặc tham gia các nghiên cứu chuyên đề liên quan đến quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển làm cơ sở cho các hỗ trợ của MCD đối với nhà nước và cộng đồng trong lĩnh vực này, đồng thời cung cấp thông tin phản hồi nhằm tác động tới chính sách quản lý tài nguyên vùng ven biển.
 2. Tài liệu hóa các kết quả hoạt động, các kinh nghiệm và bài học thực tiễn về áp dụng các phương thức quản lý tài nguyên vùng ven biển, đặc biệt là phương thức quản lý tài nguyên và môi trường vùng ven biển dựa vào cộng đồng, thúc đẩy chia sẻ và lồng ghép các kết quả, kinh nghiệm và bài học đó vào chính sách quản lý môi trường, quản lý tài nguyên.
 3. Chia sẻ bài học kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành mô hình cấp cơ sở về quản lý tài nguyên vùng ven biển bền vững, nhân rộng ra các địa bàn hoạt động khác của MCD.

Gửi phản hồi

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh