Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Danh mục cho trang

  • Biển bạc cho cuộc sống vàng (en)

Việc làm

MCD tuyển tư vấn truyền thông

25. 07. 2019 Việc làm

Thông tin chung

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn biển, cải thiện đời sống cho cộng đồng ven biển và phát triển bền vững vùng ven biển tại Việt Nam.

Môi trường biển và ven biển – nơi đem lại công ăn việc làm, thực phẩm và các dịch vụ sinh thái biển – cần phải được bảo tồn và phát triển nhằm đảm bảo chất lượng cuộc sống cho cộng đồng và phát triển đất nước. Sự suy thoái của hệ sinh thái biển sẽ làm giảm cơ hội phát triển của cộng đồng ven biển trong hiện tại cũng như tương lai, do đó mục tiêu của MCD là hỗ trợ cộng đồng ven biển đảm bảo hài hoà giữa bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội.

Dự án Rừng và Đồng bằng Việt Nam (VFD) do Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế (USAID) tài trợ, đã được Bộ NN&PTNT phê duyệt ngày 24/12/2013 và giao Ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp là chủ dự án, sẽ thực hiện trong 05 năm nhằm giúp thúc đẩy sự chuyển đổi của Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững và hạn chế phát thải khí nhà kính. Được sự hỗ trợ từ dự án VFD, MCD đã triển khai nhiều hoạt động dự án trong vùng ven biển đồng bằng sông Hồng từ những năm 2000 và hiện đang thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại 02 khu dự trữ sinh quyển (KDTSQ) Cát Bà và Sông Hồng. Những đánh giá MCD đã thực hiện cho thấy khu vực ven biển đồng bằng sông Hồng bao gồm các khu dự trữ sinh quyển Sông Hồng và Cát Bà đang trở nên dễ bị tổn thương hơn trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Với sự hỗ trợ của VFD, trong khuôn khổ Dự án “Dự trữ sinh quyển – cách tiếp cận để thích ứng BĐKH tại đồng bằng sông Hồng”  thực hiện từ 1/10/2014 – đến 30/6/2015, MCD triển khai hoạt động xây dựng kế hoạch truyền thông 02 năm 2015 – 2016 cho Khu DTSQ Sông Hồng và Cát Bà nhằm nâng cao hiểu biết nhận thức của các bên liên quan và công chúng về vai trò quan trọng và sử dụng KDTSQ trong ứng phó BĐKH.

MCD mong muốn tuyển chuyên gia tư vấn hoặc một nhóm chuyên gia có nhiều kinh nghiệm thực hiện công việc nói trên, với những thông tin như sau:

Nhiệm vụ của tư vấn

Chuyên gia tư vấn sẽ tiến hành xây dựng 02 kế hoạch truyền thông KDTSQ Sông Hồng và Cát Bà trên cơ sở sử dụng các phương pháp phù hợp và tập trung vào các điểm sau:

–       Rà soát hiện trạng hiểu biết và nhu cầu nhận thức của các bên liên quan về Khu DTSQ và Biến đổi khí hậu

–       Đánh giá nhanh hiện trạng năng lực truyền thông của 4 tỉnh trong 2 Khu DTSQ

–       Dự thảo kế hoạch truyền thông 2015-2016 cho Khu DTSQ SH và CB

–       Tham gia điều phối 2 cuộc hội thảo để tham vấn các bên liên quan về 2 Kế hoạch truyền thông

–       Hoàn thiện 2 Kế hoạch truyền thông dựa trên tình hình thực tế và ý kiến góp ý của các bên tham gia.

Yêu cầu về chuyên gia tư vấn (nhóm tư vấn)

–       Có trình độ thạc sỹ trong lĩnh vực Truyền thông, môi trường

–       Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực truyền thông từ 10 năm kinh nghiệm trở lên

–       Có kinh nghiệm liên quan đến phát triển cộng đồng

–       Có kinh nghiệm làm việc tại các khu vực ven biển Việt nam

–       Có trình độ và hiểu biết về biến đổi khí hậu tại Việt Nam

–       Có kinh nghiệm trong điều phối cuộc họp và thảo luận lấy ý kiến tham vấn

–       Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về 02 khu Dự trữ sinh quyển Sông Hồng và Cát Bà

Đề cương công việc chi tiết: Tại đây

Làm thế nào để nộp hồ sơ

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bản mềm về địa chỉ email: hoanganh@mcdvn.azurewebsites.netntkhanh@mcdvn.azurewebsites.net với tiêu đề “Tư vấn kế hoạch truyền thông khu DTSQ” trước 17.00 giờ Hà Nội, ngày 24/03/2015. Hồ sơ quan tâm cần được viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và nên bao gồm:

–       Một bản lý lịch khoa học của chuyên gia tư vấn;

–       Một bản đề cương thực hiện hoạt động này với kế hoạch thực hiện chi tiết và dự trù kinh phí.

Chỉ những hồ sơ đạt yêu cầu sẽ được mời trao đổi tiếp theo. MCD sẽ lựa chọn các hồ sơ có chất lượng và dựa trên các tiêu chí đảm bảo công bằng cho các hồ sơ ứng tuyển.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Read more

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh