Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Góc báo chí

MCD triển khai các Giải pháp giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng BĐKH và giảm nhẹ BĐKH cho cộng đồng địa phương tại Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng

24. 04. 2014 Góc báo chí

Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 04 năm 2014, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đã triển khai phổ biến đăng ký Bộ giải pháp PAOT về giảm nhẹ Rủi ro thiên tai (RRTT), thích ứng Biến đổi khí hậu (BĐKH) và giảm nhẹ BĐKH tới hơn 1200 hộ cộng đồng tại ba tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng.

Đây là bước triển khai trực tiếp bộ giải pháp tới cộng đồng người dân sau buổi tập huấn cho các đại diện cộng đồng (VFs) từ ngày 25 đến ngày 28/03/2014. Mục tiêu chính của hoạt động lần này nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho cộng đồng địa phương về thực hiện các giải pháp DRR/CCA (Giảm nhẹ rủi ro thiên tai/ Thích ứng biến đổi khí hậu).

  A~1

 Với hơn 50 cuộc họp nhóm được triển khai trên địa bàn ba tỉnh, các cán bộ MCD, tình nguyện viên Hải Đăng Xanh và đại diện cộng đồng đã hướng dẫn, phổ biến cho các cộng đồng hiểu và đăng ký thực thi các giải pháp DRR/CCA tại từng hộ gia đình. Mỗi hộ sẽ đăng ký các biện pháp DRR/CCA có thể thực hiện trong khoảng thời gian từ 1 tháng tới 6 tháng. Mỗi tháng một lần, các VF tại từng địa phương sẽ đi kiểm tra, đánh giá và thúc đẩy các hộ thực hiện các biện pháp đúng theo bản đăng ký tại từng hộ.

 c~1

b~1

Cán bộ MCD, HĐX hướng dẫn cộng đồng đăng ký thực hiện bộ giải pháp

d

Các VFs phổ biến nội dung Bộ giải pháp tới ộng đồng

 e

f

Trong quy mô dự án “Mở rộng quan hệ đối tác giảm nhẹ rủi ro thảm họa và thích ứng biến đổi khí hậu” (PRC) tài trợ bởi chính phủ Úc, hỗ trợ kỹ thuật bởi Oxfam, phương pháp PAOT là phương pháp truyền thông giáo dục hành động nhằm hướng tới nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng, được sử dụng dưới dạng Bản đăng ký cải thiện hành động thích ứng với Biến đổi khí hậu dưới hình thức cung cấp bản đăng ký đến từng hộ gia đình. Trong bảng đăng ký các hộ gia đình có thể lựa chọn và cam kết thực hiện các hành động phù hợp với điều kiện hộ gia đình mình.

 Tại đồng bằng sông Hồng, phương pháp PAOT hướng tới nâng cao nhận thức và cải thiện hành động của hơn 5.000 người (1300 hộ) bao gồm cả hộ dân và đại diện của các cấp chính quyền cấp xã của 11 xã dự án tại các địa phương ven biển gồm Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng nhằm nâng cao nhận thức và năng lực về GNRRTT, TU và giảm nhẹ BĐKH góp phần giúp cộng đồng an toàn và thích ứng trước Biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh