Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • 1

    Trang tin tức - Slide 2

  • LEN_5916

    Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

MCD tham gia phiên làm việc về ASEAN bền vững (Bảo vệ Môi trường) và ASEAN năng động (Phát triển Bền vững) tại Diễn đàn cộng đồng ASEAN lần thứ hai tại Singapore (23-24/8/2017)

24. 08. 2017 Tin tức

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 27, các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua Tầm nhìn ASEAN 2025: “Cùng vững vàng tiến bước”, đây là văn kiện tham khảo quan trọng cho chương tiếp theo của các nỗ lực xây dựng cộng đồng ASEAN. Tài liệu này bao gồm các kế hoạch tổng thể cho Cộng đồng An ninh Chính trị ASEAN (APSC) 2025, Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025, và Cộng đồng Văn hoá Xã hội ASEAN (ASCC) 2025, và là lộ trình để hướng tới một Cộng đồng ASEAN 2025. Tuy nhiên, liệu người dân ASEAN có biết về những kế hoạch này hay không, thực sự hiểu và chia sẻ những gì đã được hoạch định và thể hiện trong Tầm nhìn ASEAN 2025 như thế nào. Để giải quyết vấn đề này, thông qua sự hỗ trợ của Quỹ S Rajaratnam, Diễn đàn Cộng đồng ASEAN lần thứ hai đã được tổ chức tại Singapore từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 8 năm 2017 bởi Quỹ ASEAN, một cơ quan của ASEAN. 40 tổ chức xã hội dân sự từ 10 quốc gia ASEAN đã tham gia diễn đàn để tìm hiểu về các kế hoạch tổng thể của Tầm nhìn ASEAN 2025 cho 03 trụ cột chính: Phát triển bền vững, Bảo vệ Môi trường và Quản lý thiên tai, và cùng trao đổi về việc xây dựng liên minh và hợp tác với các nhà hoạch định chính sách và các doanh nghiệp nhằm đưa ra các giải pháp cho môi trường bền vững và năng lực tự cường của cộng đồng ASEAN.

04 đại biểu Việt Nam đại diện cho 03 tổ chức ngoài Nhà nước gồm: CSDS, RIC và MCD đã tham gia diễn đàn và tham dự thảo luận tập trung trong 02 phiên làm việc nhóm chuyên đề: ASEAN bền vững (Bảo vệ Môi trường) và ASEAN năng động (Phát triển Bền vững). Diễn đàn cũng là cơ hội để cán bộ MCD được hiểu hơn về cơ chế và khung thể chế hợp tác ASEAN trong lĩnh vực môi trường cũng như kết nối với các tổ chức PCP khác trong khu vực ASEAN để liên kết nỗ lực của tổ chức với tiến trình xây dựng cộng đồng Văn hoá – Xã hội ASEAN 2025.

SREASEAN

Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Diễn đàn cộng đồng ASEAN lần thứ hai 

Gửi phản hồi

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh