Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Hội thảo: Tuyên truyền phổ biến luật phòng chống thiên tai và vận động lồng ghép giảm nhẹ RRTT và thích ứng BĐKH vào kế hoạch phát triển KT – XH cấp tỉnh

02. 12. 2014 Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Lồng ghép Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (GNRRTT) và thích ứng Biến đổi khí hậu (TƯBĐKH) từ lâu đã là vấn đề quan trọng, cấp thiết được đề cập tới trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển ở tất cả các cấp, các ngành, đặc biệt là với việc lập kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội theo hướng bền vững.

Để góp phần nâng cao nhận thức về Biến đổi khí hậu, giảm nhẹ rủi ro thiên tai, và thúc đẩy quá trình lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội tại các địa phương. Ngày 1-12-2014, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đã phối hợp cùng Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định tổ chức hội thảo “Tuyên truyền phổ biến luật phòng chống thiên tai và vận động lồng ghép giảm nhẹ RRTT và thích ứng BĐKH vào kế hoạch phát triển KT – XH cấp tỉnh”.

DSC_0091

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia đông đảo và nhiệt tình của các đại biểu đại diện các Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đại diện UBDN huyện Giao Thủy, UBDN huyện Tiền Hải, đại diện UBND 20 xã ven biển, và các đại diện cộng đồng từ Thái Bình, Nam Định, Hải Phòng. Bên cạnh đó là sự tham dự và góp ý của các chuyên gia đến từ Hà nội như: GS. Ts Trương Quang Học, bà Hoàng Thị Ngọc Hà, cùng đại diện các tổ chức phi chính phủ (NGO) và các bên liên quan khác.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe phổ biến về một số điều quan trọng, cần áp dụng trong Luật phòng chống thiên tai và Nghị định 66/2014/NĐ – CP do ông Đỗ Ngọc Hòa – PGĐ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định trình bày. Phần trình bày đã nêu rõ những vấn đề mới, cần chú trọng tại các địa phương từ cấp tỉnh tới huyện và xã như: Những nguyên tắc trong phòng chống thiên tại, nguồn nhân lực cho phòng chống thiên tai, nguồn tài chính cho phòng chống thiên tai, cũng như chi tiết kế hoạch phòng chống thiên tai và 4 nội dung lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội đã được xây dựng trong luật.

DSC_0106

Ông Đỗ Ngọc Hòa – PGĐ Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Nam Định phổ biến về Luật phòng chống thiên tai và Nghị định 66/2014/NĐ – CP.

Tiếp đó, hội thảo được nghe sự chia sẻ về sự cần thiết, các phương pháp lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng Biến đổi khí hậu vào kế hoạch KT – XH địa phương qua phần trình bày của Gs. Trương Quang Học. Gs Học đã chia sẻ những kiến thức cụ thể như: lồng ghép là gì, thực trạng lồng ghép tại Việt Nam, tại sao cần phải lồng ghép, phương pháp lồng ghép, những tài liệu, quy định cho việc lồng ghép hiệu quả.

DSC_0123

Gs. Trương Quang Học giới thiệu các khái niệm và phương pháp lồng ghép ở Việt Nam

Hội thảo cũng đã thu nhận được các bài học kinh nghiệm từ một số tỉnh thuộc ĐBSCL đã thực hiện tốt chương trình lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu vào kế hoạch KT – XH qua phần chia sẻ của bà Hoàng Hà, qua đó mở ra gợi ý, giải pháp cho những nội dung tiếp theo của hội thảo.

Phần thảo luận được tiếp nối nhằm hoàn thiện hơn những mục tiêu của hội thảo. Thông qua việc tạo nên một diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi ý kiến của đại diện các Sở ban ngành, đại diện UBND các huyện, xã, các tổ chức phi chính phủ (NGO), hội thảo đã tập trung được các ý kiến về những vấn đề còn tồn đọng, khó khăn trong quá trình thực hiện lồng ghép tại các địa phương như: những vấn đề về tài chính tại các cấp huyện và xã cần phải điều chỉnh để phù hợp với kế hoạch lồng ghép, quy trình cần phải thực hiện để quá trình lồng ghép diễn ra hiệu quả và thuận lợi, nhất là đối với cấp huyện và xã.

Kết thúc phần thảo luận, hội thảo đã đi đến một thống nhất chung, đó là lồng ghép giảm thiểu rủi ro thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu vào kế hoạch phát triển KT – XH là hết sức cấp thiết, cần tiếp tục thực hiện và hoàn thiện hơn trong kế hoạch phát triển KT – XH năm 2015 sao cho phù hợp với Luật phòng chống thiên tai mà Chính phủ ban hành năm 2014. Vì vậy cần có sự tham gia, vào cuộc của các cơ quan liên quan, chính quyền địa phương, và người dân nhằm góp phần giúp đời sống người dân ngày một ổn định hơn, an toàn hơn và phát triển bền vững hơn.

DSC_0139

Hội thảo “Tuyên truyền phổ biến luật phòng chống thiên tai và vận động lồng ghép giảm nhẹ RRTT và thích ứng BĐKH vào kế hoạch phát triển KT – XH cấp tỉnh” nằm trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với Biến Đổi Khí Hậu của các Cộng đồng ven biển Việt Nam”- Dự án PRC được tài trợ bởi chính phủ Úc, thực hiện bởi Oxfam và MCD. Dự án đã được triển khai từ năm 2012 đến nay với mục tiêu chung là nâng cao khả năng ứng phó, phục hồi và thích nghi trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và thảm họa cho 51.000 người dễ bị tổn thương, bao gồm người nghèo, người không có đất, người khuyết tật và các phụ nữ đơn thân làm chủ hộ nghèo tại 31 xã ven biển mục tiêu thuộc đồng bằng sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long của 5 tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Tiền Giang và Trà Vinh.

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh