Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang hoat dong - slide 2

  • Trang hoat dong - slide 1

Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Hội thảo khoa học: Phát triển bền vững kinh tế biển: Từ chiến lược chính sách đến thực tiễn Việt Nam hiện nay”

30. 11. 2017 Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

Ngày 30 tháng 11 năm 2017, Đại học kinh tế-Đại học Quốc gia đã tổ chức hội thảo khoa học “ Phát triển bền vững kinh tế biển: Từ chiến lược chính sách đến thực tiễn Việt Nam hiện nay”. Đây là diễn đàn thường niên nằm trong chương trình hợp tác Chính sách Công cho Phát triển bền vững (PPSD) với sự hỗ trợ của Quỹ Hanss Seidel Foundation.

1

Nội dung chương trình hôi thảo khá phong phú và đa dạng với các chủ đề chính như: hoạch định chiến lược chính sách phát triển kinh tế biển; phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển; quy hoạch và phát triển các ngành kinh tế biển; bảo tồn hệ sinh thái và phát triển sinh kế vùng ven biển; đô thị biển và các đặc khu kinh tế biển; khai  thác tài nguyên biển. Hội thảo thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, các nghiên cứu sinh và các tổ chức.

Thay mặt Trung tâm Bảo tồn Sinh vật Biển và Phát triển Cộng đồng (MCD), bà Thân Thị Hiền (Phó giám đốc)  đã chia sẻ kinh nghiệm về áp dụng phương thức quản lý nghề cá dựa vào hệ sinh thái tại khu bảo vệ biển Quy Nhơn, Bình Định. Tại hội thảo, các bên cũng đã chia sẻ phối hợp giữa các cơ quan nghiên cứu, cơ quan quản lý và các tổ chức thực hành về phương pháp nghiên cứu, xây dựng các mô hình thực tiễn, và đóng góp cải thiện chính sách phát triển bền vững kinh tế biển, tăng trưởng xanh và các mục tiêu phát triển bền vững.
2

 

 

 

 

Trả lời

Your email address will not be published.

Xem thêm

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh