• Small-slider-1

    Cac trang khac - Slide 2

Dự án

Dự án

07. 05. 2013 Dự án

Các dự án MCD đa dạng nhằm đáp ứng nhu cầu ưu tiên người dân vùng ven biển, bao gồm các can thiệp kỹ thuật về quản lý tài nguyên vùng ven biển, phát triển sinh kế bền vững trong bối cảnh thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ rủi ro thảm họa thông qua tăng cường nhận thức, kỹ năng và thực hành cho người dân, cán bộ các cấp và một số can thiệp khác mang tính thể chế với mục đích tăng cường năng lực cho các tổ chức cộng đồng, vận động chính sách. Các dự án của MCD thúc đẩy thúc đẩy cách tiếp cận tổng hợp, đóng góp

Địa bàn khu vực các dự án là vùng có cộng đồng nghèo sinh sống trong và quanh các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu bảo tồn biển và khu dự trữ sinh quyển có yếu tố biển đã được xác định bởi các định hướng ưu tiên quốc gia. MCD hoạt động tại các nơi có những hệ sinh thái điển hình ở các vùng đất ngập nước tại đồng bằng sông hồng (Nam Định, Thái Bình và Hải Phòng), đồng bằng sông Mekong, ven biển miền trung (Khánh Hòa) và các đảo ven bờ.

Những thành công mà MCD đạt được là nhờ cách tiếp cận có sự tham gia, trong đó đảm bảo việc người dân vùng ven biển chủ động lựa chọn, tiếp cận cho sự phát triển của chính họ nói riêng đáp ứng được các nhu cầu thực sự của người dân thông qua quản lý tài nguyên dựa vào cộng đồng, mô hình sinh kế và cộng đồng kinh doanh và đóng góp phát triển kinh tế xã hội tại địa phương nói chung.

Gửi phản hồi

Your email address will not be published.