Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Làm sạch bờ biển vì đại dương không rác thải

27. 09. 2019 0 Comment
Hội nghị cộng đồng về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Lý

Hội nghị cộng đồng về đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Lý

29. 08. 2019 0 Comment
Vai trò quan trọng của rừng ngập mặn trong cuộc sống cộng đồng dân cư ven biển Việt Nam

Vai trò quan trọng của rừng ngập mặn trong cuộc sống cộng đồng dân cư ven biển Việt Nam

09. 08. 2019 0 Comment

Nghiên cứu thí điểm về ô nhiễm nhựa và tác động của nó với hệ sinh thái tại Vườn quốc gia (VQG) Xuân Thủy Một số phát hiện của chúng tôi: rác thải nhựa được tìm thấy trên tất cả 19 điểm khảo sát, chủ yếu gồm 5 loại (bao bì thực phẩm bằng nhựa, […]

Tập huấn nâng cao năng lực: Xây dựng Sơ đồ Thị trường và Sáng kiến Sinh kế cho các Hợp tác xã nuôi tôm Cà Mau

Tập huấn nâng cao năng lực: Xây dựng Sơ đồ Thị trường và Sáng kiến Sinh kế cho các Hợp tác xã nuôi tôm Cà Mau

21. 06. 2019 0 Comment
MCD tham gia và đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại Khu vực Vịnh Thái lan dựa trên tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá (EAFM)

MCD tham gia và đóng góp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh tại Khu vực Vịnh Thái lan dựa trên tiếp cận hệ sinh thái trong quản lý nghề cá (EAFM)

21. 03. 2019 0 Comment
Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh