Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tin tức - Slide 2

  • Trang tin tuc - Slide 1

Tin tức

Hội thảo tham vấn và lập kế hoạch thí điểm công nghệ nhật ký đánh bắt điện tử và truy xuất nguồn gốc (eCDT) trong chuỗi giá trị cá ngừ tại tỉnh Bình Định

16. 01. 2020 0 Comment

Chương trình “Đối thoại Biển – Tăng cường hiểu biết của học sinh về quản lý rác thải rắn và rác thải nhựa đại dương”

30. 12. 2019 0 Comment

Tham vấn kĩ thuật nhằm thí điểm hệ thống công nghệ điện tử giảm thiểu Khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU) tại Việt Nam

26. 12. 2019 0 Comment

Khởi động “Sáng kiến hợp tác thúc đẩy ứng dụng công nghệ góp phần giảm thiểu khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU)”

12. 12. 2019 0 Comment

Hội nghị đối thoại: Thực hiện chứng nhận và thúc đẩy các bên liên quan trong liên kết chuỗi tôm tại Cà Mau

28. 11. 2019 0 Comment
Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh