Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • LEN_8431-copy

    Trang tham gia - Slide 2

  • LEN_8421

    Trang tham gia - Slide 1

Việc làm

MCD tuyển Trợ lý hợp phần Thanh niên

MCD tuyển Trợ lý hợp phần Thanh niên

04. 03. 2016 0 Comment

Vị trí cần tuyển dụng: Trợ lý hợp phần Thanh niên – Youth Engagement Assitant

Trực thuộc: Chương trình Sáng tạo cho phát triển (CT3)

MCD tuyển Kế toán dự án

MCD tuyển Kế toán dự án

15. 02. 2016 0 Comment

Vị trí cần tuyển dụng: Kế toán Trực thuộc: Ban Kế toán Tài chính Báo cáo cho: Trưởng Ban Kế toán Tài chính Địa điểm làm việc: Trụ sở chính của MCD tại Hà Nội, Việt Nam và các địa bàn hoạt động của MCD tại các địa phương khi có yêu cầu Giới thiệu về MCD Trung […]

MCD tuyển Chuyên gia làm phim tư liệu dự án

MCD tuyển Chuyên gia làm phim tư liệu dự án

02. 02. 2016 0 Comment

Thông tin chung Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn biển, cải thiện đời sống cho cộng đồng ven biển và phát triển bền vững vùng ven […]

Thông báo tuyển dụng: MCD tuyển chuyên gia tư vấn về GIS

Thông báo tuyển dụng: MCD tuyển chuyên gia tư vấn về GIS

01. 07. 2015 0 Comment

Thông báo tuyển tư vấn GIS Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn biển, cải thiện đời sống cho cộng đồng ven biển và phát triển bền […]

MCD tuyển tư vấn truyền thông

MCD tuyển tư vấn truyền thông

09. 04. 2015 0 Comment

Trong khuôn khổ các dự án: “Xây dựng quan hệ đối tác nhằm tăng cường khả năng thích ứng với Biến Đổi Khí Hậu của các Cộng đồng ven biển Việt Nam”- Dự án PRC (gọi tắt là MCD 46) được tài trợ bởi chính phủ Úc và hỗ trợ kỹ thuật bởi Oxfam, MCD đã triển khai dự án tại 11 xã của 3 tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. MCD nhận thấy các kết quả của dự án cần được truyền tải tới các đối tác dự án, cộng đồng tham gia dự án, nhà tài trợ, các cơ quan liên quan và đông đảo công chúng thông qua một bộ phim tư liệu về các mô hình về quản lý tài nguyên, phát triển sinh kế thích ứng với BĐKH và lồng ghép BĐKH vào Kế hoạch KTXH của địa phương.

MCD tuyển tư vấn truyền thông

MCD tuyển tư vấn truyền thông

19. 03. 2015 0 Comment

Với sự hỗ trợ của VFD, trong khuôn khổ Dự án “Dự trữ sinh quyển – cách tiếp cận để thích ứng BĐKH tại đồng bằng sông Hồng” thực hiện từ 1/10/2014 – đến 30/6/2015, MCD triển khai hoạt động xây dựng kế hoạch truyền thông 02 năm 2015 – 2016 cho Khu DTSQ Sông Hồng và Cát Bà nhằm nâng cao hiểu biết nhận thức của các bên liên quan và công chúng về vai trò quan trọng và sử dụng KDTSQ trong ứng phó BĐKH.

Tuyển tư vấn Nghiên cứu quản trị Rừng ngập mặn vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

Tuyển tư vấn Nghiên cứu quản trị Rừng ngập mặn vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ

06. 02. 2015 0 Comment

MCD cần tuyển chuyên gia tư vấn thực hiện các hoạt động nghiên cứu về sự tham gia của các bên liên quan trong các công tác bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn tại các tỉnh ven biển vùng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nơi đã có nhiều dự án, chương trình […]

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập

Tuyển dụng chuyên gia tư vấn độc lập

02. 02. 2015 0 Comment

MCD và Oxfam có nhu cầu tuyển dụng nhóm chuyên gia nghiên cứu độc lập tham gia đánh giá dự án “ Xây dựng quan hệ đối tác nhắm tăng cường khả năng thích ứng với Biến đổi Khí hậu tại các khu dự trữ sinh quyển và khu bảo tồn Việt Nam” (PBM). Hạn […]

Page 2 of 212
Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh