Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tham gia - Slide 2

  • Trang tham gia - Slide 1

Việc làm

Thông báo tuyển dụng: Cán bộ Chương trình, Truyền thông và Phát triển

Thông báo tuyển dụng: Cán bộ Chương trình, Truyền thông và Phát triển

15. 06. 2017 0 Comment

Thông báo tuyển dụng Vị trí cần tuyển dụng:       Cán bộ Chương trình, Truyền thông và Phát triển Địa điểm làm việc:             Trụ sở chính của MCD tại Hà Nội, Việt Nam và các địa bàn hoạt động của MCD tại các địa phương   Giới thiệu về MCD Trung tâm Bảo tồn Sinh […]

Thông tin tuyển dụng tư vấn tăng cường năng lực

Thông tin tuyển dụng tư vấn tăng cường năng lực

05. 10. 2016 0 Comment

Thông tin tuyển dụng tư vấn   Trong khuôn khổ dự án “Sáng kiến liên minh Hạ Long Cát Bà: Thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng” được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, MCD đang tìm kiếm tư vấn […]

Thông báo tuyển dịch vụ thực hiện phim dự án “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng”

Thông báo tuyển dịch vụ thực hiện phim dự án “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng”

15. 07. 2016 0 Comment

Thông tin chung: MCD đang tìm kiếm một nhà tư vấn hoặc nhóm để hoàn thành một bộ phim tài liệu về “Sáng kiến Liên minh vịnh Hạ Long – Cát Bà: thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức địa phương và cộng đồng”. Dự án được tài trợ bởi USAID. Nội dung cụ thể tại đây. Ứng […]

Thông báo tuyển tư vấn về du lịch sinh thái

Thông báo tuyển tư vấn về du lịch sinh thái

15. 05. 2016 0 Comment

Thông tin tuyển dụng tư vấn du lịch có trách nhiệm MCD đang tìm kiếm một tư vấn chuyên về du lịch có năng lực phân tích được hiện trạng năng lực tổ chức và khai thác hoạt động du lịch của doanh nghiệp và người dân tại khu vực Vung Viêng và tập huấn, […]

Thông báo Tuyển tư vấn về nuôi trồng thuỷ sản

Thông báo Tuyển tư vấn về nuôi trồng thuỷ sản

15. 05. 2016 0 Comment

Thông tin tuyển dụng tư vấn nuôi trồng thuỷ sản bền vững MCD đang tìm kiếm một tư vấn chuyên về nuôi trồng thuỷ sản bền vững tư vấn, hướng dẫn giúp cho người dân và HTX Vạn chài Hạ Long nuôi trồng thuỷ sản theo tiêu chuẩn khoa học kỹ thuật đã được thực […]

Thông báo tuyển dụng – Trợ lý kế toán

Thông báo tuyển dụng – Trợ lý kế toán

04. 05. 2016 0 Comment

Thông báo tuyển dụng Vị trí cần tuyển dụng: Trợ lý Kế toán Trực thuộc: Ban Kế toán Tài chính Báo cáo cho: Trưởng Ban Kế toán Tài chính Địa điểm làm việc: Trụ sở chính của MCD tại Hà Nội, Việt Nam và các địa bàn hoạt động của MCD tại các địa phương khi có yêu […]

Thông báo mời chào giá gỗ làm lồng bè NTTS

Thông báo mời chào giá gỗ làm lồng bè NTTS

25. 04. 2016 0 Comment

Giới thiệu về MCD Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái biển và cải thiện đời sống cộng đồng, phấn đấu vì vùng ven […]

MCD tuyển Trợ lý hợp phần Thanh niên

MCD tuyển Trợ lý hợp phần Thanh niên

04. 03. 2016 0 Comment

Vị trí cần tuyển dụng: Trợ lý hợp phần Thanh niên – Youth Engagement Assitant

Trực thuộc: Chương trình Sáng tạo cho phát triển (CT3)

MCD tuyển Kế toán dự án

MCD tuyển Kế toán dự án

15. 02. 2016 0 Comment

Vị trí cần tuyển dụng: Kế toán Trực thuộc: Ban Kế toán Tài chính Báo cáo cho: Trưởng Ban Kế toán Tài chính Địa điểm làm việc: Trụ sở chính của MCD tại Hà Nội, Việt Nam và các địa bàn hoạt động của MCD tại các địa phương khi có yêu cầu Giới thiệu về MCD Trung […]

MCD tuyển Chuyên gia làm phim tư liệu dự án

MCD tuyển Chuyên gia làm phim tư liệu dự án

02. 02. 2016 0 Comment

Thông tin chung Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn biển, cải thiện đời sống cho cộng đồng ven biển và phát triển bền vững vùng ven […]

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh