Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • Trang tham gia - Slide 2

  • Trang tham gia - Slide 1

Việc làm

Tuyển dụng Cán bộ chương trình – Truyền thông và Phát triển

Tuyển dụng Cán bộ chương trình – Truyền thông và Phát triển

21. 06. 2019 0 Comment
Thông báo mời kiểm toán 2018

Thông báo mời kiểm toán 2018

07. 03. 2019 0 Comment

Giới thiệu về MCD Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) là một tổ chức phi chính phủ Việt Nam được thành lập từ năm 2003, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ hệ sinh thái biển và cải thiện đời sống cộng đồng, phấn đấu vì vùng ven […]

Tuyển dụng Cán bộ chương trình – nộp hồ sơ trước 29/3/2019

Tuyển dụng Cán bộ chương trình – nộp hồ sơ trước 29/3/2019

25. 02. 2019 0 Comment

 Thông báo tuyển dụng Vị trí cần tuyển dụng:       Cán bộ Chương trình Lĩnh vực chuyên môn:     Quản lý và công nghệ môi trường Địa điểm làm việc:             Trụ sở chính của MCD tại Hà Nội, Việt Nam và các địa bàn hoạt động của MCD tại các địa phương Giới thiệu về […]

Tuyển dụng cán bộ hành chính văn phòng – nộp hồ sơ trước 15/12/2018

Tuyển dụng cán bộ hành chính văn phòng – nộp hồ sơ trước 15/12/2018

28. 11. 2018 0 Comment

Thông báo tuyển dụng Vị trí cần tuyển dụng: Cán bộ hành chính văn phòng   Lĩnh vực chuyên môn: Hành chính, Quản trị, Nhân sự   Địa điểm làm việc: Trụ sở chính của MCD tại Hà Nội, Việt Nam và các địa bàn hoạt động của MCD tại các địa phương Giới thiệu về […]

Tuyển dụng cán bộ chương trình quản lý và công nghệ môi trường – nộp hồ sơ trước 10/12/2018

Tuyển dụng cán bộ chương trình quản lý và công nghệ môi trường – nộp hồ sơ trước 10/12/2018

16. 11. 2018 0 Comment

Thông báo tuyển dụng Vị trí cần tuyển dụng:       Cán bộ Chương trình Lĩnh vực chuyên môn:     Quản lý và công nghệ môi trường Địa điểm làm việc:             Trụ sở chính của MCD tại Hà Nội, Việt Nam và các địa bàn hoạt động của MCD tại các địa phương   Giới thiệu […]

Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh