Đối tác chiến lược

vinhomes mỹ đình

Đối tác chiến lược về nội thất

noi that 190

  • POR_8411

    Trang hoat dong - slide 2

  • LEN_8493

    Trang hoat dong - slide 1

Nghề cá, sinh kế bền vững và phát triển cộng đồng

MCD tập huấn về kỹ năng truyền thông và mở rộng kiến thức biến đổi khí hậu tại Nam Định – Thái Bình

MCD tập huấn về kỹ năng truyền thông và mở rộng kiến thức biến đổi khí hậu tại Nam Định – Thái Bình

17. 06. 2014 0 Comment

Trong hai ngày, 12 – 13/6/2014, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp cùng Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định, UBND huyện Tiền Hải, tổ chức chương trình “Tập huấn TOT về kỹ năng truyền thông và mở rộng kiến thức biến đổi khí hậu”.

Lồng ghép giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH vào quá trình lập kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương

Lồng ghép giảm nhẹ RRTT và thích ứng với BĐKH vào quá trình lập kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương

07. 02. 2014 0 Comment

Ngày 11/10/2013, tại Hải Phòng, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) phối hợp thực hiện với Oxfam, cùng với Chi cục Biển đảo, Sở Tài nguyên Môi trường Hải Phòng, dưới sự hỗ trợ của Cơ quan phát triển Úc (AusAID, đồng tổ chức hội thảo mang tên “Lồng ghép giảm nhẹ rủi ro thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu vào quá trình lập kế hoạch phát triển Kinh tế – Xã hội của địa phương”.

Phát triển cộng đồng

Phát triển cộng đồng

14. 08. 2013 0 Comment

Trong lĩnh vực Phát triển Cộng đồng, Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) hướng tới xây dựng, phát triển và tổ chức thực hiện các hoạt động thúc đẩy phát triển cộng đồng thông qua tăng cường năng lực cộng đồng và đối tác địa phương, tổ chức cộng đồng theo hình thức doanh nghiệp xã hội và thể chế hóa, phát triển sinh kế (thủy sản và phi thủy sản) thân thiện môi trường thích ứng BĐKH, kết nối cộng đồng các địa phương, tài liệu hóa kinh nghiệm và chia sẻ.

MCD thúc đẩy du lịch, trải nghiệm và hơn thế nữa

MCD thúc đẩy du lịch, trải nghiệm và hơn thế nữa

06. 05. 2013 0 Comment

Ngày 22/11/2012, Trung tâm bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển Cộng đồng (MCD) đã tổ chức hội thảo mang tên: “Du lịch, trải nghiệm và hơn thế nữa” nhằm mục đích hỗ trợ quảng bá hình ảnh du lịch sinh thái cộng đồng đến các cơ quan nhà nước, ngoài nhà nước, các tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế, các công ty lữ hành và giới truyền thông.

Page 2 of 212
Đối tác chiến lược

vinhomes 54a nguyễn chí thanh